Fagstoff

Symboler

Publisert: 30.01.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Fotballspillere og Jesus. Maleri i kirke. La Boca. Buenos Aires, ArgentinaMaleri av Jesus sammen med fotballspillere i en kirke i Buenos Aires.

Et symbol er et visuelt tegn som vi har lært oss betydningen av. Symboler formidler ofte en abstrakt mening. En allegori er en bildefortelling som består av flere symboler.

Vi omgis av symboler

I hele kirkens historie har kirkerommet vært fullt av bilder: altertavler, veggmalerier, glassmalerier og ikoner. Bildene formidler det religiøse budskapet på en sterk og klar måte inn i sin egen samtid. Bildet over er hentet fra en kirke i Argentina, landet som har et lidenskapelig forhold til fotball. Det er neppe vanskelig å gjenkjenne og forstå de visuelle tegnene som er brukt i dette bildet.

Langt vanskeligere er det å tolke de visuelle tegnene og bildefortellingene som vi finner i en middelalderkirke. De er basert på et foreldet bildespråk og krever kjennskap til historiske symboler.

Symboler som visuelle tegn

Det som kjennetegner symbol som visuelt tegn, er at det ikke finnes noen direkte sammenheng mellom tegnet og den virkeligheten det representerer. Når vi likevel forstår meningen med tegnet, kommer det av at vi har lært oss hva det betyr.

Kors 

mann viser fram et omvendt kors  

Hakekors på murvegg  

Symboler representerer ofte noe abstrakt, en dypere mening som det ikke alltid er enkelt å uttrykke med ord. De fleste nordmenn forbinder korset med kristendom og død. Dersom korset blir snudd på hodet, er det imidlertid et symbol på satanisme. Et hakekors har en helt annen betydning. Det er symbol på en politisk overbevisning eller ideologi.

Det finnes mange kristne symboler. Ikke alle er like kjente i dag. Ankeret står for håp, hjertet for kjærlighet. Lammet og solen er symboler for Kristus, et øye eller en hånd er symboler for Gud. De fleste religioner omgir seg med et tilsvarende sett av symboler.

Når samfunnet endrer seg, mister en del symboler sin betydning. Fruktbarhetssymboler er viktige når mennesker er avhengige av det jorda til enhver tid kan framskaffe av vekst og grøde. I det moderne industrisamfunnet er det helt andre symboler som står sentralt.

Helleristning med fruktbarhetssymbolDette fruktbarhetssymbolet er en del av en helleristning i Østfold. Hvordan ville du ha tolket figuren dersom den var risset inn på toalettet på skolen din? 

Symboler, allegorier og allusjoner

Når vi skal tolke et bilde, er det viktig å se etter kjente symboler. Disse visuelle tegnene setter ofte det vi ser, inn i en dypere sammenheng. Allegorier består av flere symboler som til sammen utgjør en bildefortelling. I kirkerommet finner vi allegoriske bildefortellinger om Gud, skapelsen, Jesu liv, død og oppstandelse, og sentrale hendelser i kirkens historie.

Et bilde kan være utformet slik at det forutsetter kjennskap til et mediehistorisk bilde. Bildet er da et sitat, eller en allusjon. Når vi tolker et slikt bilde, må vi også kjenne betydningen av det bildet som siteres. For eksempel er bildet av artisten Madonna avhengig av at vi kjenner historien om jomfru Maria og Jesusbarnet, og at vi tidligere har sett klassiske bilder av "Madonna med barnet".

den spanske kongen og dronningen kneler foran tronen der jomfru Maria sitter med Jesus-barnetDette bildet er eksempel på en allegori. Oljemaleriet fra 1490 viser den spanske kongen Ferdinand og den spanske dronninga Isabella som kneler foran ei trone der jomfru Maria sitter med Jesus-barnet på fanget. Kirka er representert ved kirkefaderen Thomas Aquinas som står med ei kirke i hånda på høyre side av trona. På venstre side står Sankt Dominic med en lilje og ei åpen bok. Gjennom vinduene i bakgrunnen skimter vi den verdslige verden der vanlige mennesker lever sine liv.    

Modonna som herskerinne. Foto.Artisten Madonna omgir seg med religiøse og antireligiøse symboler.  Bildet er en både en allusjon og en kontrast til religiøse madannabilder.