Veiledning

Slik jobber vi effektivt i grupper

Publisert: 19.02.2013, Oppdatert: 05.03.2017
Ungdommer gjør gruppearbeid

Gruppearbeid er en arbeidsform som vi møter både i arbeidsliv og ved høyere utdanning. For å kunne lære effektivt gjennom denne arbeidsformen er det nødvendig å være bevisst på hvordan man løser de utfordringene som oppstår når flere skal jobbe med samme oppgave eller prosjekt.

Elever som samarbeider to og to. Foto.La hvert gruppemedlem bruke sine sterke sider.  

Lenke til NRK-video.VIDEO: Gruppearbeid – av og til en barnslig opplevelse?
Fotograf: Berit Roald
     

Det er lett å få ulike roller i en gruppe

  • Den dominerende
  • Klovnen
  • Den tause
  • Syndebukken
  • Budbringeren
  • Den arbeidsnarkomane

(Etter Thylefors og Lennéer-Axelson1 )

 

Kan vi lære noe av hvordan en sjimpanse løser matproblemet sitt?

 

Hvis du vil gå dypere inn i gruppearbeidets mysterier, kan du se på denne artikkelen: 5 steg for godt gruppearbeid 

Gruppearbeid er en krevende arbeidsform

Dere skal både løse de faglige utfordringene og takle ulike sosiale utfordringer. I en gruppe vil hver enkelt ha ulike sett av forutsetninger – faglig kunnskap, ambisjoner, arbeidsformer og innsatsvilje.

Kunsten med å få gruppearbeidet til å fungere er å snu ulikhetene fra å være et problem til å bli noe positivt. Som gruppe representerer man en betydelig større ressurs enn det hver enkelt deltaker gjør alene. Å lære av hverandre er både gøy og effektivt!

Nedenfor er det summert opp noen sentrale punkter som gjennom ulike undersøkelser har vist seg å være gode ledetråder for godt gruppearbeid.

1. Ta gruppa di på alvor

Sats på gruppa du hører til. Det er med gruppa du skal prestere, det er i din interesse at gruppa fungerer – opptre støttende overfor de andre medlemmene!

2. Sett konkrete mål og skap struktur

Grupper med klare mål jobber effektivt og – nettopp – målrettet. Ha klart for dere hva dere skal oppnå, da er det lettere å konsentrere seg om oppgaven. Struktur innebærer også en plan for tidsbruk. Finn ut når arbeidet skal leveres, og hvilke delmål dere må ha, og sett av tid til felles møter mv.

3. Ha en tydelig og avtalt rollefordeling – velg en leder

Ulike mennesker har ulike egenskaper – bruk folk der de er gode, og fordel oppgavene på gruppas medlemmer med tydelige og forpliktende avtaler. Velg leder. Lederen skal ikke gjøre hele jobben alene, men motivere til at alle bidrar med sitt!

4. Sørg for å dele ressurser og etablere god kommunikasjon

Det å sørge for at alle har tilgang til data, verktøy og kunnskapskilder, er en forutsetning for godt gruppearbeid. God kommunikasjon – fysisk og digitalt – er med på å sikre god flyt og stort engasjement. Det motiverer å se at arbeidet går framover der du bidrar med en bit av helheten!

5. Vær dedikert og demp eget ego

Gruppearbeid handler om å løse en sosial og en faglig utfordring samtidig. Jobb konstruktivt som en del av teamet – ditt bidrag er en av flere ingredienser i det suksessfulle resultatet!

Samarbeid i grupper – hvordan gjør vi det?  

Relatert innhold

Til fordypning