Fagstoff

Politisk innflytelse

Publisert: 02.06.2010, Oppdatert: 15.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Valgavlukke. Foto.  

Det er vi som bor i landet, som skaper politikk gjennom det engasjementet vi viser. Vi har flere kanaler for slik politisk innflytelse:

Valgkanalen

Om du har stemmerett, kan du bruke valgkanalen ved å gi din stemme til bestemte politiske partier. Du kan også påvirke andre til å stemme på bestemte politiske partier.

Organisasjonskanalen

Mange av dere er sikkert medlem av en eller annen organisasjon. Mange organisasjoner jobber for bestemte saker. Elevorganisasjonen jobber for elevenes interesser, blant annet lærlingplasser. Nå du er medlem av en organisasjon kan du bruke organisasjonskanalen .

Aksjonskanalen

Streik , sivil ulydighetSivil ulydighet er en politisk aksjonsform som bryter loven, eller som er brudd på andre offentlige bestemmelser. Lovbruddene må være ikkevoldelige og avgrenset til en bestemt sak. og underskriftskampanjer er eksempler på aksjoner som kan rette oppmerksomheten mot en sak. Du kan også bruke nett-tjenester som Facebook til dette.

Mediekanalen

Å få lokalavisa til å skrive om saken du er engasjert i, vil ofte vinne fram. Du kan også skrive leserinnlegg og bruke Internett til dette.