Fagstoff

Lovverket i markedsføring

Publisert: 04.03.2013, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Bilde av et paragraftegn.

Dette kapittelet byr på fagstoff som du kanskje ikke tenker så mye på i forbindelse med markedsføring. Men det er svært viktig i et samfunn med mange «juridiske enheter», som det heter, altså bedrifter og personer som ønsker å selge varer og tjenester for å oppnå fortjeneste. De viktigste lovene heter markedsføringsloven, åndsverkloven og varemerkeloven, og det er Forbrukerombudet og Markedsrådet som kontrollerer at lovene overholdes. Overtredelse kan føre til bøter og straff!