Veiledning

Kjennetegn på måloppnåelse

Publisert: 04.03.2013, Oppdatert: 08.02.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Ingressbilde lærerressurs (kriterier for oppnåelse av kompetansemål)

Her får du en oversikt over hva du bør kunne for å oppnå forskjellige grader av måloppnåelse når du blir vurdert i fagstoffet om lover og regler for markedsføring.

Kapittelet Lovverket i markedsføring bygger på følgende kompetansemål i læreplanen for faget Markedsføring og ledelse 1:

«Eleven skal kunne vurdere markedskommunikasjon med utgangspunkt i sentrale bestemmelser i markedsføringsloven, varemerkeloven og åndsverkloven.»

Dette er et forslag til hvilke kriterier som skal gjelde for måloppnåelse for kapittelet om lovverket i markedsføring. Både du som er elev, og du som er lærer i faget Markedsføring og ledelse 1, vil ha nytte av å titte gjennom hva elevene skal ha lært etter å ha lest kapittelet og gjort oppgavene. Da blir innlæringen mer målrettet.

Helt grunnleggende er det at elevene kjenner til sentrale bestemmelser i markedsføringsloven, varemerkeloven og åndsverkloven, og at de i grove trekk skjønner hvordan lovverket regulerer adferden til bedrifter og juridiske enheter.

Karakter 1–2
Lav måloppnåelse

Karakter 3–4
Middels måloppnåelse

Karakter 5–6
Høy måloppnåelse

 • Du kjenner til sentrale lover, som markedsføringsloven, åndsverkloven og varemerkeloven
 • Du kan gi noen eksempler på hva som menes med de forskjellige paragrafene i lovene.
 • Du vet hva det vil si å registrere et varemerke, og du kan gi eksempler på noen varemerker.
 • Du vet hva som menes med et åndsverk, og du kan gi noen eksempler på åndsverk.
 • Du vet hva slags rolle Forbrukerombudet har.
 • Du kjenner til sentrale lover, som markedsføringsloven, åndsverkloven og varemerkeloven
 • Du vet hva som menes med forbruker og næringsdrivende i loven, du har noe oversikt over hva som står i de forskjellige paragrafene.
 • Du vet hva varemerkeloven dreier seg om, og du vet hva det vil si å registrere et varemerke.
 • Du vet hva som menes med et åndsverk, og du vet i grove trekk hva åndsverkloven regulerer. Du kan gi eksempler på åndsverk.
 • Du vet hva slags roller Forbrukerombudet og Markedsrådet har, og hvilke konsekvenser brudd på de tre lovene kan ha. Du kan finne noen eksempler.
 • Du kjenner til sentrale lover, som markedsføringsloven, åndsverkloven og varemerkeloven
 • Du vet hva som menes med forbruker og næringsdrivende i loven, og du kan gjengi og forklare innholdet i de viktigste paragrafene som er nevnt.
 • Du vet hva varemerkeloven dreier seg om, og du vet hva det vil si å registrere et varemerke. Du er oppmerksom på hva piratkopiering er, og du kan forklare når dette er tilfelle. Du kan gi eksempler på «counterfeit»-produkter.
 • Du vet hva som menes med et åndsverk, du vet hva åndsverkloven regulerer, og hvor lenge den beskytter opphavsperson. Du kjenner til paragrafene 22 og 45c i åndsverkloven, og du finner lett eksempler på åndsverk vi omgir oss med.
 • Du vet hva slags roller Forbrukerombudet og Markedsrådet har.
 • Du vet hva konsekvensene for brudd på markedsføringsloven, åndsverkloven og varemerkeloven kan være. Du finner lett eksempler fra media på hvordan disse lovene regulerer markedsføringen, og du viser forståelse for prinsippene.