Fagstoff

Medarbeidere og lønn

Publisert: 28.01.2013, Oppdatert: 09.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
iPad

Alle data knyttet til en medarbeider fra hun blir ansatt og fram til hun slutter i bedriften – som for eksempel hvilken kompetanse hun har, hvilke funksjoner og arbeidsoppgaver hun utfører, og beregning av lønn – kan registreres i dataprogrammer som er laget for formålet.

Det er viktig at bedriften tar godt vare på de ansatte.Det er viktig at bedriften tar godt vare på de ansatte.
Fotograf: Frank May
 

Oppgave

Søk på nettet og finn ut hva forkortelsen HRM står for.

 

Oppgave

Søk på nettet og finn ut om det er fritt fram å registrere data om de ansatte som går på politiske holdninger, religion eller seksuell legning.

 

Les mer om beregning av lønn her. 

 

Sørg for at de ansatte får god opplæring i HR-programvarenSørg for at de ansatte får god opplæring i HR-programvaren.
Fotograf: C. Devan

HRM

Slike programmer omtales gjerne som HRM- eller HR-programmer – en forkortelse av engelske utrykk.

Større bedrifter vil bruke kraftige HR-programmer som håndterer alle opplysninger knyttet til de ansatte. Disse programmene er igjen integrerte med egne programmer som håndterer for eksempel lønnsavregningen.

Mindre bedrifter vil normalt kun bruke enkle lønnsprogram. Aditro HRM AS (med blant annet Huldt & Lillevik Lønn) og Visma HRM er ledende leverandører av disse typene programvare i Norge.

Lisenser 

Programmer som er kjøpt på lovlig vis, gir gyldig lisens eller bruksrett. Har du behov for at flere medarbeidere skal bruke programmet på frittstående PC-er eller i nettverket, må du betale for ekstra lisenser. Noe annet vil være brudd på lisensavtalene og opphavsretten.

Ifølge loven om opphavsrett eier programleverandøren faktisk fortsatt programmet. Brukeren har bare betalt for retten til å bruke programmet.

De fleste større leverandører av ERP-programmer har også en obligatorisk bruks- og vedlikeholdsavtale. Det skyldes blant annet at slike programmer stadig må endres på grunn av endringer i lover og regler og lignende. Brukeren må betale en månedlig eller årlig avgift for å beholde retten til å bruke programmet og for å kunne motta oppdateringer fra leverandøren.

Uten lovlig lisens på et lønnsprogram ville brukeren oppdaget at det hele stopper opp i forbindelse med årsoppgjøret og oppstart av nytt år. På det tidspunket oversender programleverandøren nye filer med endrede data når det gjelder endringer i avgifter, skattetabeller, lover eller annet.

Installasjon og bruk

Det er viktig at datautstyret og programmene installeres korrekt i bedriften, at det blir foretatt nødvendig opplæring, og at medarbeiderne utnytter de mulighetene som programvaren gir. Selv om slike installasjoner er enklere i dag og programmene er mer brukervennlige enn tidligere, viser undersøkelser at brukerne ofte bare utnytter en brøkdel av mulighetene som ligger tilgjengelig.

Behovet for opplæring og oppfølging er enormt. Å lykkes med dette kan – i en hard konkurransesituasjon – bety et være eller ikke være for bedriften. Vellykket bruk av programvare og det å følge med i den videre teknologiske utviklingen kan utgjøre et viktig konkurransefortrinn. 

Åpningsbildet i Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Åpningsbildet i Huldt & Lillevik Lønn 5.0.
Opphavsmann: Huldt & Lillevik
 

Menysystemet fra Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Menysystemet fra Huldt & Lillevik Lønn 5.0.
Opphavsmann: Huldt & Lillevik