Fagstoff

IKT-systemer og integrering

Publisert: 28.01.2013, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
iPad

Bruk av IKT-systemer har revolusjonert hverdagen vår. Som privatperson har bruk av mobiltelefoner, lesebrett og bærbare PC-er gjort oss tilgjengelige for omverdenen – og vi har gjort omverdenen tilgjengelig for oss. Mange av oss er blitt digitale «nomader».

Også på kontoret dominerer dataverktøyene arbeidsdagen. Dataprogrammene har muligheten til å «snakke» sammen, og flyt og gjenbruk av informasjon gir muligheter til en effektivisering som man før bare kunne drømme om. Du kan utføre arbeidet ditt nesten uansett hvor du befinner deg.

Skrivebord
Fotograf: Lawrence Manning

Den tekniske utviklingen skjer i en rivende fartDen tekniske utviklingen skjer i en rivende fart.
Fotograf: Science Photo Library
 

 

Oppgave

Søk på nettet og finn andre eksempler på operativsystemer og brukerprogrammer.

 

 

 

Oppgave

Søk på nettet og finn ut hva forkortelsen ERP står for.

 

 

 

 

 

Laptop
Fotograf: Science Photo Library
 

IKT-systemer

Vi kan dele de dataprogrammene som brukes på et kontor, inn i tre typer:

  • operativsystemer (OS)
  • brukerprogrammer (tekstbehandling, regneark og så videre)
  • administrative programmer

Administrative programmer

Dataprogrammer som er knyttet til det å styre bedriftens økonomi og ressurser, kalles for administrative programmer. Eksempler på dette er regnskapsprogrammer, ordre-, lager-, innkjøps- og fakturaprogrammer (OLFI) og lønnsprogrammer. Slike programmer ble tidligere omtalt som ADB-programvare (Administrativ Data Behandling), men forkortelsen som brukes i dag, er ERP – basert på den engelske fellesbenevnelsen på systemene.

Integrasjon

Operativsystemene før Windows og andre tilsvarende OS var gjerne MS DOS. Den gangen kunne man bare ha ett program åpent om gangen. Skulle man gjøre noe i et annet program eller sjekke en opplysning, måtte man avslutte det programmet som var åpent, og starte opp et annet program.

En fordel Windows og andre tilsvarende OS har gitt oss, er muligheten for integrasjon. Programmene kan «snakke» sammen, og data kan overføres fra et program til et annet. Har man for eksempel fakturert i et ordreprogram eller kjørt lønninger i et lønnsprogram, kan dataene som vedrører regnskapet, overføres til regnskapsprogrammet elektronisk. En slik «åpen løsning» mellom programmene er svært sikker og effektiv. Det er ikke lenger nødvendig å ta ut dataene på papir og registrere dem manuelt i regnskapsprogrammet. Dette var tidkrevende, og feilregistrering kunne forekomme.

Når datamaskinene nå er koblet sammen i et datanettverk, gir det også muligheten for at flere kan bruke de samme programmene samtidig. Alle endringer som blir gjort av en bruker, blir automatisk tilgjengelig for alle.

Videre er det mulig med direkte integrasjon mellom regnskapsprogrammet og et regneark- eller tekstbehandlingsprogram. Vi kan for eksempel ta ut rapporter fra et regnskapsprogram og overføre dem til et regneark og dermed få flere muligheter til å presentere tallene – for eksempel ved hjelp av grafiske framstillinger. Eller vi kan skrive inn bemerkninger til poster i regnskapet ved hjelp av en tekstbehandler som er knyttet opp mot programmet.

Skissen nedenfor gir en oversikt over programløsningene og hvordan informasjonsflyten kan gå.

Informasjonsflyt mellom systemerInformasjonsflyt mellom systemer.
Opphavsmann: Oddvar Torgersen