Fagstoff

Markedskommunikasjon

Publisert: 24.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Et øye, med gjenskinn av logoen til Skype. Foto.  

Markedskommunikasjon dreier seg om de virkemidlene vi bruker for å nå frem med et budskap i et marked. Vi kan bruke tekst, bilde, lyd, film eller annet – ja, egentlig er det bare fantasien som setter grenser for hvordan vi kan spre et markedsføringsbudskap. Og siden konkurransen om forbrukernes oppmerksomhet er så stor, er det kanskje nettopp fantasien vi trenger mer av dersom vi skal klare å komme gjennom med budskapet vårt. I dette kapittelet kan du lese om de ulike typene markedskommunikasjon. Gjør du oppgavene også, lærer du dessuten litt om både å lage og bestille reklame.