Fagstoff

Etikk og verdier

Publisert: 25.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Kunde med handleposer

Etikk handler om verdier, om hva som er rett og galt. Etikken omfatter både måten vi handler på, og utfallet av handlingene våre.

Nettverket LIM demonstrerer for ytringsfrihetenYtringsfrihet betraktes som en viktig verdi i samfunnet vårt.
Fotograf: Terje Bendiksby
  

 

 

 

 

 

Unge vennerFrihet, trygghet, tilhørighet – hva er viktigst?
Opphavsmann: Gwennypics
 

 

 

 

 

Konsekvensetikk
Et godt utfall er viktigere enn den rette handlemåten.

 

Pliktetikk
Den rette handlemåten er viktigere enn det gode utfallet.

Hva er etikk?

Etikk kommer av det greske ethos, som kan oversettes med «morallære».

Kort oppsummert kan vi si at etikk dreier seg om å tenke over hva som er rett og galt, og hvordan vi kan begrunne de valgene vi gjør. Etikk henger sammen med verdier. Verdiene våre styrer hvilken oppfatning vi har av hva som er rett og galt eller bra og dårlig.

På Vg1 finner du mye om etikk, og det kan være nyttig å repetere det før du går videre.

Viktige verdier i samfunnet

Verdier kan handle om materielle ting og penger, og om frihet, trygghet, helse, tilhørighet, menneskeverd og muligheter til selvrealisering.

Lag en liste over viktige verdier i samfunnet vi lever i. Når du har funnet minst ti verdier, kan du rangere dem. Det vil si at du setter opp verdiene i rekkefølge etter hvor viktige du synes de er.

Denne lista kan du med fordel sette opp sammen med én eller flere av medelevene dine. Greier dere å bli enige om rangeringen, eller er det umulig?

På Vg1 finner du en liste over en del verdier. Prøv å rangere disse verdiene også. Blir du og medelevene dine enige om rangeringen, om hva som er viktigst?

Handlemåte og konsekvens

  • Når vi gjør noe, gjør vi det på en bestemt måte. Det kaller vi en handlemåte.
  • Det vi gjør, fører til noe. Det har et utfall, det vi kaller en konsekvens.

Når vi vurderer det etiske ved handlemåten, kaller vi det pliktetikk.

Når vi vurderer det etiske ved utfallet, kaller vi det konsekvensetikk.

Tenk over
Hva synes du vi må ta mest hensyn til? At noe blir riktig gjort? Eller at resultatet blir bra?