Oppgave: Repetisjon

Dramatisk diktning: Kan du fagbegrepene?

Publisert: 20.03.2013, Oppdatert: 04.03.2017

Oppgave

Fagbegrepene fra kapitlet

Skuespiller Rebekka Karijord med en fugleliknende teatermaskeMasken gjør det lettere å gå inn i en rolle! 

 

Visste du ...

 

... at maske og maskara har samme opphav, nemlig det arabiske ordet maskhara, som betyr noe slikt som "tryllekunstner, bajas, klovn"?

I kapitlet Dramatiske tekster møter du fagbegrepene som er listet opp nedenfor. Lag en tospalter (tabell med to kolonner) der du tar med

 

fagbegrep  /  kort forklaring og eksempel der dette kan
                       hjelpe deg å huske bedre.

 

 • dramatisk diktning, drama
 • dramamanuskript
 • hovedtekst
 • sidetekst
 • dramadialog
 • monolog
 • sceneanvisninger
 • regianvisninger
 • akt
 • scene
 • konflikt
 • plott
 • dramaturgi
 • klassisk dramaturgi
 • kronologisk framstilling
 • frampek
 • tilbakeblikk
 • retrospektiv teknikk
 • hovedperson
 • biperson
 • protagonist
 • antagonist
 • individer og typer
 • personifisering
 • komedie
 • tragedie
 • andre dramasjangrer
 • teaterforestillingen som sammensatt tekst
 • regi
 • scenografi
 • lyssetting
 • ulike typer lyd
 • rekvisitter
 • kostymer
 • sminke