Fagstoff

Dyretransport

Publisert: 06.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017
Nattkjøring

Her skal vi lære litt om hva som kreves av et kjøretøy som skal frakte levende dyr.

 

DyretransportDyretransport.
Fotograf: Per Haukeberg
 

For å transportere levende dyr skal transportmiddelet være godkjent, og føreren skal ha gjennomført en spesialisert opplæring i hvordan man transporterer levende dyr. Påbygget skal være utført på en slik måte at dyrene ikke lider overlast på grunn av transporten. Det skal være god lufting, båser som holder dyrene atskilt, og et gulv som gjør at dyrene står trygt. Et påbygg for dyretransport skal være godkjent av Mattilsynet, som foretar stikkprøver av påbygg som søkes godkjent.

Dyretransport.Dyretransport.
Fotograf: Lars Gejl