Fagstoff

Bildekk, bilbatterier, elektronisk og elektrisk avfall fra næringslivet

Publisert: 06.03.2013, Oppdatert: 04.03.2017
Sorteringsanlegg

Her lærer du litt om hvordan bildekk, bilbatterier og elektronisk og elektrisk avfall fra næringslivet blir behandlet.

Brukte bildekk
Fotograf: Johannes Haugan
 

 

Gjenvinningsanlegg
Fotograf: Jens Sølvberg
 

Bildekk og bilbatterier

Dekkforhandlere kan velge å regummiere kasserte dekk eller utnytte de kasserte dekkene til andre produkter. Alternativt må forhandlerne (som har plikt til å ta kasserte dekk vederlagsfritt i retur) levere dekkene til en godkjent innsamler. Selskapet Norsk Dekkretur AS administrerer ordningene med å organisere mottak, innsamling og salg av innsamlede dekk.


Forhandlere av bilbatterier har tilsvarende plikt til å ta brukte bilbatterier vederlagsfritt i retur. Batteriene leverer de videre til godkjente innsamlere. Selskapet AS Batteriretur administrerer ordningene med innsamling og gjenvinning av kasserte blybatterier.

Elektronisk og elektrisk avfall (EE-avfall)

Alle produsenter og importører av EE-avfall skal være tilknyttet et godkjent returselskap.

Følgende returselskap er godkjent av Klima- og forurensningsdirektoratet per juni 2012:

Forhandlere av EE-produkter har plikt til å ta imot EE-avfall som er produksjonsavfall, vederlagsfritt ved nykjøp av tilsvarende mengde produkter. Kommunene har plikt til å ta imot EE-avfall som er produksjonsavfall, men kan kreve vederlag for dette.