Fagstoff

Farlig avfall fra husholdninger

Publisert: 06.03.2013, Oppdatert: 04.03.2017
Sorteringsanlegg

Her lærer du litt om hvordan farlig avfall fra husholdningen skal behandles. Farlig avfall blir også kalt spesialavfall eller miljøfarlig avfall. Slikt avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer.

Eksempler på farlige stoffer fra husholdningen er spillolje, blybatterier, maling, lysstoffrør og PCB-holdige isolerglassruter. Farlig avfall kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr og skal derfor behandles særskilt.

Eksempler på farlig avfallEksempler på farlig avfall.
Fotograf: Jens Sølvberg, Magne Johansen, Espen Bratlie

Avfallsforskriften § 11-10 pålegger kommunene

 • å ta imot inntil 400 kg farlig avfall totalt per år per avfallsbesitter

Avfallsforskriften § 11-11 pålegger husholdninger som leverer farlig avfall,

 • å gi opplysninger om avfallets innhold og egenskaper så langt dette er mulig
 • å sørge for at emballasjen er tydelig merket
 • å levere farlig avfall til kommunalt mottak for farlig avfall eller i utleverte spesialbeholdere eller esker

Eksempler på spesialavfall fra husholdningene er:

 • oljeprodukter, kjemikalier og malingsprodukter
 • rengjørings- og vedlikeholdsprodukter som pussemidler, flekkfjerner, rustfjerner, låsespray og så videre
 • produkter med kvikksølv, gamle batterier, lysstoffrør, termometre med mer (nye miljømerkede batterier kan kastes sammen med vanlig restavfall)
 • knappcellebatterier (til klokker og lignende) og oppladbare kadmium- eller iridiumbatterier (til mobiltelefoner og lignende)
 • plantevernmidler, rottegift, soppmidler og så videre
 • hobbykjemikalier, lim, fotokjemikalier, korrekturlakk, neglelakk og så videre
 • kvikksølvholdig avfall som termometre

Oppbevaring av farlig avfall på LangøyaOppbevaring av farlig avfall på Langøya.
Fotograf: Espen Braata

Innsamlerne oppbevarer det farlige avfallet i konteinere og transporterer det til behandlingsanlegg for spesialavfall. Vårt nasjonale anlegg for farlig avfall ligger på Langøya.