Fagstoff

Dramasjangrer

Publisert: 20.03.2013, Oppdatert: 04.03.2017

Scene fra Shakespeares drama Hamlet der Hamlet holder en dolk med begge henderHovedpersonen i William Shake-speares drama «Hamlet» er besatt av én tanke: Han vil hevne drapet på faren sin. Denne hevntrangen fører til at både skyldige og uskyldige dør, og Hamlet tar til sist sitt eget liv.

 

 

 

Bilde som viser en scene fra musikalen "Løvenes konge". Personene har dyremasker som vises over hodene deres. Masken er festet til en stav som igjen er festet til  ryggen til skuespilleren..«Løvenes konge» er en musikal som tar utgangspunkt i filmen med samme navn. 

 

 

 

Scene som viser Carmen og Don José, mannen som har vært hennes elsker, men som hun ikke elsker mer.Hovedpersonen i operaen «Carmen» av George Bizet er en forførerisk og sterk kvinne, og hennes kjærlighet er flyktig. Dette klarer ikke Don José, hennes tidligere elsker, å leve med. Kan du tenke deg hvordan dramaet slutter?  

Komedie og tragedie

Det europeiske dramaet har røtter tilbake til den greske antikken, og de eldste kjente dramaene er nesten to tusen fem hundre år gamle. Grekerne skilte mellom to hovedtyper av drama: komedie og tragedie. Disse to hadde hver sine krav til språklig stil, persongalleri og innhold.

Komedien

I komedien settes søkelyset vanligvis på menneskelige svakheter ved hjelp av humor, og handlinga får en positiv utgang. Hensikten er å oppdra publikum til å handle rett etter prinsippet "Se, le og lær!". Ludvig Holbergs drama Erasmus Montanus er et typisk eksempel på dette. Hovedpersonen i stykket, bondesønnen Rasmus Berg, har blitt så lærd av seg at han ser ned på alle som ikke holder hans eget intellektuelle nivå. Denne arrogansen må selvsagt straffes – men på en lattervekkende måte, for enden skal være god.

Tragedien

Tragedien er et alvorlig skuespill som gjerne ender med at helten lider nederlag. Tradisjonelt viser en tragedie hvordan en menneskelig karakterbrist fører til ulykke. Heltens skjebne skal vekke frykt og medfølelse og lære publikum hva som er rett handlemåte.

Dramaer med både tragiske og komiske trekk

Mange dramaer, både eldre og mer moderne, har både tragiske og komiske trekk. Et eksempel er Shakespeares drama Romeo og Julie, som ender med døden både for hovedpersonene og flere andre, men det finnes flere komiske scener i stykket. Disse fungerer som "hvilescener" der publikum kan slappe av litt før personene møter neste hindring på veien.

Andre dramasjangrer

Gjennom tidene har dramaet utviklet seg i mange retninger. I dag kan vi derfor skille mellom ei rekke dramatyper, blant annet disse:

  • En farse er et kort, komisk drama. Farsen inneholder gjerne situasjonskomikk, parodi og burleske (overdrevent komiske) innslag.
  • Et hørespill er et drama som er skrevet eller spesielt tilrettelagt for radio.
  • En monolog er en tekst som framføres av en skuespiller aleine på scenen.
  • En opera er et musikkdrama der så godt som all tekst blir sunget. Operaen handler om alvorlige temaer og ender ofte med at helten dør, akkurat som tragedien.
  • Operetten er et musikkdrama der deler av teksten blir sunget. Handlinga er gjerne lystig og komediepreget.
  • En musikal er et musikkdrama der musikk og dans spiller ei sentral rolle. Replikkene blir delvis sunget og delvis talt. I motsetning til operetten kan musikalen ha tragiske elementer i seg.
  • Revyen er ei humoristisk teaterforestilling som er satt sammen av selvstendige elementer som sketsjer, monologer, sangnumre og dans.
  • En sketsj er en kort, komisk tekst for framføring på scene eller film.
  • Spillefilmen er kanskje den dramaforma som flest mennes- ker har et nært forhold til i dag. Det finnes mange ulike filmsjangrer.