Oppgave: Quiz

Hva kan du om hypergeometriske sannsynlighetsmodeller?

Publisert: 03.07.2018