Fagstoff

Det perifere nervesystemet

Publisert: 16.01.2013, Oppdatert: 04.03.2017
Reaksjonsredning

Det perifere nervesystemet er koblet til sentralnervesystemet i ryggmargen og når ut til alle deler av kroppen. Impulser fra sanser og muskler går gjennom det perifere nervesystemet med informasjon til sentralnervesystemet. På denne måten kan vi tolke omgivelsene og reagere hensiktsmessig på stimuli. Fra hjernen sendes lynraske nerveimpulser gjennom systemet til kroppens muskler, som reagerer på signalene.

Tegnet kvinne, overkropp med nervesystem.Det perifere nervesystemet går ut fra hjernestammen og ut fra ryggmargen. 

 

Ryggvirvel, ryggmarg og spinalnerver.Tverrsnitt av ryggsøylen. 

 

To personer hopper fra taket på en skyskraper.Ved stressituasjoner, slik som her under basehopping i Kuala Lumpur, aktiveres det sympatiske nervesystemet. 

 

Tegnet person, med markerte hjernedeler sitter foran pc-skjerm.Tolkning av signaler fra sensoriske nerver.   

 

Guttebaby svømmer alene under vann. Ser en voksen kvinne i mørk badedrakt på hver side. Dykkerefleksen hos babyer gjør at de kan svømme under vann. 

 

Baby som dier ved morens bryst.Babyer har mange medfødte reflekser, blant annet sugerefleks.  

Hva er det perifere nervesystemet?

Det perifere nervesystemet består av nerver som går ut fra hjernestammen (hjernenerverHjernenerver er motoriske og/eller sensoriske nerver som springer ut fra hjernestammen og løper gjennom åpninger i kraniet til ansiktet, hodet, halsen og visse andre organer, som tungen og nesa. Vi har 12 par hjernenerver. Eksempler er øyets bevegelsesnerver, ansiktets bevegelsesnerver og tungens bevegelsesnerver.) og nerver som går ut fra ryggmargen (spinalnerverSpinalnerver er nerver som leder ut fra ryggmargen. Disse kalles også «ryggmargsnerver».  Vi har 31 par spinalnerver.). Nervene forgreiner seg til stadig mindre nerver slik at de når ut til alle deler av kroppen. I denne delen av nervesystemet formidles signaler fra hjernen til de ulike kroppscellene.
nervesystemet Signaler fra kroppscellene sendes tilbake til hjernen, som svært hurtig tolker disse og sender ut nervesignaler som i sin tur setter i gang nødvendige reaksjoner i kroppen. Det perifere nervesystemet blir koblet sammen med sentralnervesystemet i ryggmargen.

Det utoverledende nervesystemet

Tegnet gjennomsiktig fotballspiller med nervesystem synlig. Denne delen av det perifere nervesystemet er delt i en viljestyrt (somatiskDet somatiske nervesystemet er den delen av det perifere nervesystemet som kontrollerer de viljestyrte musklene (skjelettmuskulaturen).) og en ikke-viljestyrt (autonomDet autonome nervesystemet er den delen av det perifere nervesystemet som kontrollerer de indre organene. Det styrer aktiviteten i den glatte muskulaturen, i hjertemuskulaturen og i kjertlene, det vil si så godt som alle våre indre organer. Det autonome nervesystemet deles videre inn i det sympatiske og det parasympatiske nervesystemet.) del.
Det viljestyrte systemet bruker motoriske nerverMotoriske nerver leder impulser fra sentralnervesystemet og ut til kroppen. og sender signaler fra ryggmargen til skjelettmusklene. Vi kan selv bestemme når signaler skal sendes.
Det ikke-viljestyrte systemet bruker autonome nerverDet autonome nervesystemet er den delen av det perifere nervesystemet som kontrollerer de indre organene. Det styrer aktiviteten i den glatte muskulaturen, i hjertemuskulaturen og i kjertlene, det vil si så godt som alle våre indre organer. Det autonome nervesystemet deles videre inn i det sympatiske og det parasympatiske nervesystemet. og sender signaler til hjerte, blodårer og forskjellige kjertler i kroppen. Det autonome nervesystemet er uavhengig av bevisstheten vår.

Hansballspiller i kamp løper og jubler etter scoring.Det sympatiske nervesystemet aktiveres i kamp (Ida Alstad, EM-finale des.2012).Det ikke-viljestyrte systemet deles videre inn i det parasympatiskeDet parasympatiske nervesystemet er den delen av det autonome nervesystemet som deltar i styringen av de indre organene, og som er aktivt når du føler deg avslappet. nervesystemet, som er aktivt når du hviler og føler deg avslappet, og det sympatiskeDet sympatiske nervesystemet er den delen av det autonome nervesystemet som trer i kraft i stressituasjoner, og som gjør det mulig for oss å reagere hurtig og målrettet på farer. nervesystemet, som aktiveres ved stress og i kampsituasjoner.

 

Det innoverledende nervesystemet

I det innoverledende nervesystemet sendes informasjon fra kroppens sanseceller gjennom sensoriske nerverSensoriske nerver er nerver som sender impulser fra sanseorganene til hjernen., via ryggmargen og til hjernen, som tolker signalene. Signalene kan komme fra berøring av huden, smerte, lysstimuli, lyder, smak, lukt eller andre stimuli som trigger denne delen av det perifere nervesystemet.

Refleks

En refleks er en ufrivillig reaksjon som spres gjennom motoriske og sensoriske nerver.  Nervesignalene i en refleks går ikke til hjernen, men «snur» i ryggmargen. Dette gjør at reaksjonstiden blir svært kort, og at vi derfor reagerer lynraskt med reflekser.  Refleksreaksjoner beskytter oss. Tilbaketrekningsrefleksen, som trer i kraft hvis du for eksempel tar på noe varmt, gjør at du unngår å brenne deg. Når en baby drikker melk fra morens bryst eller suger på tommelen, er dette styrt av barnets sugerefleks.

Tegning som viser nervesignalene via ryggmargen ved en refleks. De delene av kroppen som er involvert i en refleks, kaller vi refleksbuen. Den består av sanseceller, sensoriske nerveceller, ryggmargen, motoriske nerveceller og en muskel.

En refleks begynner med at en sansecelle blir stimulert og sender nerveimpulser gjennom de sensoriske nervecellene. I ryggmargen er de sensoriske nervecellene koblet til motoriske nerveceller i synapser. De sender nerveimpulsene direkte videre til muskelen uten at signalene går veien om hjernen.

Oppgaver

Aktuelt stoff