Fagstoff

Smilefjes og emotikoner

Publisert: 16.01.2013, Oppdatert: 04.03.2017
Emoji

Vi har sett hvordan mobilen og sosiale medier har visket ut skillet mellom skriftlig og muntlig kommunikasjon. Vi har lest om sms-språk og forkortelser i artikkelen CU, LOL og GAL. Når vi ikke kan (eller vil) møtes fysisk og har anledning til å lese hverandres ansiktsuttrykk og mimikk, har smilefjes eller emotikoner langt på vei overtatt rollen som følelsesformidler. Dette skal vi se på i denne artikkelen.

Emotikoner er tegn som uttrykker ulike følelser, opprinnelig bare ved hjelp av tastaturet på en datamaskin. Den første kombinasjonen av slike tastetegn var det kjente smilefjeset :-), som oppsto i et amerikansk debattforum i 1982. Smilefjeset og andre utgaver spredte seg raskt, ikke minst i tekster der det passer å erstatte ord med kjappe grafiske utgaver av følelsene du ønsker å uttrykke.

Les denne lille historien:

Hver morgen pleide han å hoppe glad ut av senga og begynne å synge høyt. Mora hans ble urolig da hun ikke hadde hørt fra han på flere dager. Han pleide å få hjemlengsel etter et par dager. Det viste seg at den nye sjefen hadde gitt ham sparken. Helt rasende hadde han bedt ham å gå på dagen. Nå ligger han i senga hele dagen. Han går bare ut på kvelden, og møter han noen, ser han ned.

Her er det mange følelser i sving. Klarer du å formidle dem med emotikoner? Du kan gjøre et forsøk etter å ha lest fagteksten.

Se først på gjengivelsen av denne historien: TED Talks
Får du tråden i den? Og kommer følelsene like godt til uttrykk som i  den historien som er gjengitt i firkanten?

Emotikoner (ordet er på engelsk satt sammen av emotions, følelser, og icon, som betyr bilde; altså følelsesbilde) er blitt en naturlig del av våre tekster som vi formidler til andre. De fleste kjenner til emotikoner som :-)  :-( eller <3. Kanskje kan vi se på dem som erstatning for at vi ikke kan se mottaker i øynene, og ikke kan formidle følelser og uttrykk gjennom kropp og ansiktsmimikk. En ren tekst blir gjerne litt for tørr, mens emotikoner kan friske den opp.

Smilefjes eller emotikoner kan ha ulike funksjoner. Når du får en melding der det står "Glad i deg :-)", er emotikonet :-) med på å underbygge innholdet i meldingen. Smilefjeset forsterker budskapet "glad i deg", i motsetning til om meldingen står uten smilefjes.

Emotikoner kan også ha en sosial funksjon. Det vil si at en innenfor en sosial gruppe kan utvikle bestemte emotikoner. Dette finner vi eksempel på innenfor ungdomskulturen, der det vil oppstå egne emotikoner som ungdom kjenner til og bruker for å vise tilhørighet.

Emotikoner kan gi uttrykk for noe som ligger «under teksten». Et tradisjonelt smilefjes kan for eksempel si fra om at vi kanskje ikke mener teksten så alvorlig som det kan se ut som. Emotikonene kan utdype teksten; kanskje også lage morsomme kontraster og bidra til en dobbeltkommunikasjon; at vi bevisst legger inn tvetydighet eller ironi i tekstene våre.  Motsatt kan vi la være å legge inn emotikoner i tekster der man forventer å finne dem, og gjøre mottakerne usikre. Slik kan emotikonene bidra til  mottakers fortolkning av budskapet, som kan være entydig eller flertydig.

Emotikoner kan ikke brukes hvor som helst. Sender du en SMS eller en kjapp Facebook-melding, kan du drysse emotikoner over teksten. Lager du derimot en jobbsøknad eller et debattinnlegg i en nettavis, skal du være forsiktig med emotikonbruk, hvis du vil bli tatt alvorlig. Vi skal også være klar over kulturelle forskjeller her. En ansatt i et stort amerikansk firma sendte en kjapp melding ledsaget av et smilefjes til sin franske sjef. Dette ble altfor uformelt for henne. På nettsiden Emotikon etiquette finner du blant annen en video med skikk-og-bruk-regler for sammenhenger der det passer med emotikoner og der det ikke er så passende, og hvilke emotikoner som i så fall skal brukes, og hvilke som ikke anbefales.

Til slutt vil vi stille spørsmål om den utstrakte bruken av emotikoner er med på å forflate og forenkle språket. Eller er de tvert imot et uttrykk for berikelse av formidlingsformene våre? Hva synes du?

 

Oppgaver

1. Hvordan uttrykkes disse følelsene tradisjonelt med emotikoner?

  • sint
  • redd
  • slem, ond
  • forelsket
  • trøtt
  • tørst
  • sulten

2. Lag forslag til nye emotikoner som uttrykker de samme følelsene. Bruk bare kombinasjoner av tegnene du finner på tastaturet.  
3. Lag historien i firkanten med størst mulig innslag av emotikoner.
4. Lag et figurativt eller nonfigurativt bilde ved hjelp av tastaturet. Du kan eventuelt bruke et bilde du har selv, eller et du finner på nettet  Her har vi brukt programmet Art Generator for å gjengi en kjent dame.

Digital frihetsgudinneDigital frihetsgudinne
Fotograf: Eli M. Huseby
 

5. Forflater eller beriker emotikonene språket vårt? Mens statsviteren og forfatteren  Rossavik erklærer død over smilefjesene, synes andre de er berikende. Drøft og ta stilling til dette etter å ha lest deres argumenter  Død over smilefjesene 
6. Hva står disse emotikonene for?  Lag meldinger som inneholder disse emotikonene.

0:-)
:’-(
:-0
:-<
<3
>-:)