Fagstoff

Registrering av trafikkdata ved bruk av billettmaskiner og kortlesere

Publisert: 11.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017
Billettmaskin

Her lærer du hvordan billettmaskiner registrerer trafikkdata for planleggingsformål.

Hver gang en passasjer går på en buss, registreres

  • billettkategori
  • innbetalt beløp (avhengig av reiselengde eller antall soner passasjeren reiser over)
  • påstigningsholdeplass (via GPS som viser bussens posisjon)

Sporveisbusser
Fotograf: Bjørn Rørslett
 

Dette gir grunnlag for å utarbeide statistikk som kollektivtrafikkselskapene kan bruke til å dimensjonere trafikktilbudet over trafikkdøgnet.

For at dette skal kunne gjøres, må sjåføren taste inn 

  • linjenummer eller rutenummer – du taster denne informasjonen fordi GPS-mottakeren kan være ute av funksjon
  • avgangsnummer – selv om billettmaskinens klokke er riktig innstilt, kan en ruteavgang være forsinket, derfor skal du angi avgangsnummeret

I morgenrushet, når etterspørselen er størst, kan en rute trafikkeres med 5-minuttersavganger. Deretter kan tilbudet gå over til 10- eller 15-minuttersavganger.

Trafikkselskapene tilpasser jevnlig rutetilbudet til etterspørselen med utgangspunkt i trafikkstatistikken.