Fagstoff

Kjøp av billetter på Internett

Publisert: 12.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017
Billettmaskin

Mange transportselskaper selger billetter på Internett, både på egne nettsider og via reiselivsdatabaser. Det skal du lære mer om her.

Lenker

Tromsøkortet 

Ruter 

Både flyselskaper, fergerederier og ruteselskaper selger billetter over Internett. Dette er særlig nyttig i internasjonal passasjertrafikk. For alle slike transporter skal det foreligge en passasjerliste, slik at myndighetene vet hvem som var om bord i tilfelle havari.

Når passasjerer kjøper billett over Internett, registrerer datamaskinene all nødvendig informasjon. Deretter framstiller dataprogrammer denne informasjonen i form av kvitteringer, billetter og passasjerlister. Ferdig utfylte passasjerlister skal foreligge før en avgang starter.  

Ved kjøp av billetter via Internett foregår betalingstransaksjonene via en nettbank fra kjøperen til selgeren. Etter at passasjeren har betalt, får passasjeren en ordrebekreftelse eller en betalingsbekreftelse som inneholder en referansekode.

Som regel kan passasjeren velge om hun eller han vil ha billett i pdf-format som e-post eller elektronisk billett ved flyreiser og internasjonale båtreiser. Ved bestilling av buss- og togreiser kan passasjeren også få utstedt en SMS-billett. Mobiltelefonen blir da billetten.

Billettautomat på flyplassBillettautomat på flyplass.
Fotograf: Henrik Strømstad

Om passasjeren velger elektronisk billett, holder det å dra betalingskortet som ble brukt ved bestillingen, gjennom en kortleser ved ombordstigning.

Velger passasjeren pdf-billett, må passasjeren selv skrive ut billetten på papir. Papirbilletten inneholder blant annet en referansekode med en tilhørende strekkode, som kan leses ved hjelp av en skanner.

Ikke alle passasjerer som kjøper billetter via Internett, møter opp ved avgang. For å få en oppdatert passasjerliste skal alle passasjerer som går om bord, registreres på nytt. Dette skjer ved skanning av strekkoder på papirbilletter og avlesning av elektroniske billetter i kortlesere. SMS-billetter blir foreløpig krysset manuelt mot elektroniske eller papirbaserte passasjerlister.