Fagstoff

Fra manuelle til elektroniske betalingssystemer

Publisert: 12.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017
Billettmaskin

Her skal vi si litt om hvordan betalingssystemer i transportnæringen har utviklet seg.

Manuelt betalingssystemManuelt betalingssystem.
Fotograf: Aftenposten
 

 

Elektronisk betalingssystemElektronisk betalingssystem. 

 

Lenke

 

Tele- og databaserte kommunikasjonssystemer 

Tidligere var de fleste betalingssystemene innen gods- og persontransport manuelle og basert på kontant betaling. Billettmaskiner registrerte billettkategori og beløp og utstedte kvittering eller billett til kunden. I dag er de fleste betalingssystemene i tettbygde områder basert på elektroniske transaksjoner. Da skjer billetteringen raskere, samtidig som risikoen for ran blir mindre. Ute i distriktene finner vi fortsatt en del manuelle betalingssystemer.

Elektroniske billettmaskiner må fortsatt skrive ut papirbilletter til dem som velger å betale kontant. Dette er det eneste beviset en passasjer har på at hun eller han har betalt. De som betaler elektronisk, bruker enten magnetstripekort, smartkort, mobiltelefon eller nettbank via Internett. Da ligger billettkvitteringen lagret i magnetstripekortet, i smartkortet, på mobiltelefonen eller på en utskrift fra Internett. 

Transaksjon

En transaksjon kan være en ensidig overføring fra en part til en annen (en gave), eller det kan være en tosidig utveksling mellom to parter (betaling for en vare eller tjeneste).

Handelsparter bruker også EDIFACT-meldinger (Electronic Interchange for Administration, Commerce and Transport) for elektronisk fakturering. Da utveksler de all informasjon elektronisk (maskin til maskin på figuren under).

Ulike måter å utveksle elektronisk informasjon på.Ulike måter å utveksle elektronisk informasjon på.
Opphavsmann: Bjørn Norheim

(Kilde: Norstella. Klikk her og se videre på «hefte 1» i publikasjon 1 – Grunnleggende begreper og teknologier.)

 

Systemer for elektronisk fakturering er i ferd med å ta over for manuell fakturering. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har utarbeidet et regelverk som statlige virksomheter skal følge fra 2011. Figuren under viser hvordan systemet fungerer.

Elektronisk betaling av fakturaElektronisk betaling av faktura.
Opphavsmann: Bjørn Norheim

Difis løsning for elektronisk faktura benytter den nye standarden Elektronisk handelsformat (EHF). Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning pålegger statlige virksomheter å ta i bruk EHF, og dermed må bedrifter som samhandler med offentlige virksomheter, også bruke løsningen.

Et aksesspunkt fungerer som et elektronisk postkontor som formidler elektroniske dokumenter, og utstedere og mottakere av elektroniske fakturaer må selv inngå avtale med aksesspunktene. Elektroniske postkontor eller aksesspunkter finner du her.

Partene kan deretter utveksle fakturaer ved hjelp av en nettbasert fakturaportal. Leverandøren sender da elektronisk faktura til aksesspunkt A som leverandøren har avtale med. Aksesspunkt A slår opp i registeret over fakturamottakere og finner ut at mottakeren av fakturaen har avtale med aksesspunkt B. Aksesspunkt A sender faktura til aksesspunkt B. Aksesspunkt B sender så fakturaen elektronisk til kjøperen.

Relatert innhold

Faglig