Fagstoff

Plassering av varer

Publisert: 12.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017
Lagerterminal

Her lærer du hvor viktig riktig plassering av en vare er for effektiv plukk. 

Eksempel på lagersoner ved et dagligvarelagerEksempel på lagersoner ved et dagligvarelager.
Opphavsmann: Gunnar Ottesen

Riktig vareplassering betyr mye for produksjonen på et lager. Med tusenvis av artikler er det vanskelig å bestemme riktig vareplassering manuelt, og derfor overlater vi dette til et dataprogram som regner ut den beste lokasjonen basert på de reglene vi har fastsatt.

Her er de vanligste reglene som blir brukt:

1)      Sjekk hvilken lagersone en ny vare tilhører (kjøl, frys, sval, tørr og så videre).

2)      Sjekk om lageret mangler en vare. Hvis ja skal varen videre til en plukksone.

3)      Sjekk hvilket lagernivå (F-pak, D-pak eller T-pak) varen har.

4)      Sjekk om det finnes ledige lageradresser i lagersonen for det aktuelle lagernivået.

5)      Tildel lokasjon i en ledig lagersone.

 

Plukklageret ligger i golvhøyde, volumlageret ligger høyerePlukklageret ligger i golvhøyde, volumlageret ligger høyere.
Fotograf: Gunnar Ottesen
  

Figuren over viser et lager med fire lagersoner (frys, kjøl, sval og tørr). Lageret har to lagernivå – et plukklager med D-pak og et volumlager med T-pak. Plukklageret ligger i golvhøyde, volumlageret ligger høyere. Normalt utgjør de to laveste reolene plukklageret, og de tre høyeste utgjør volumlageret.

Lagerstyringssystemet holder også rede på hvilke varer som blir plukket oftest. Disse varene kaller vi A-varer. Varer med lav omløpshastighet kaller vi C-varer. Ved tildeling av lokasjoner blir A-varene tildelt lokasjoner nærmest oppstillingsområdet for transport, mens C-varene får lageradresser lengst unna. Dermed oppnår vi å gå mange korte turer når vi plukker A-varer, og få lange turer når vi plukker C-varer. Vi minimaliserer med andre ord interntransporten på lageret.