Fagstoff

Manuelle og elektroniske prosesser på et lager

Publisert: 11.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017
Lagerterminal

Her skal du lære hva som er hovedarbeidsprosessene på et lager, og rekkefølgen de skjer i. Noen av prosessene er manuelle, mens andre styres elektronisk av lagerstyringssystemer.

For å kunne styre må du forstå både de manuelle og de elektroniske prosessene. De elektroniske prosessene er ikke vanskelige. De håndterer store mengder data etter enkle regler, og disse enkle reglene er det viktig at du forstår.

Figuren nedenfor viser hovedarbeidsprosessene på et lager og rekkefølgen de skjer i. I figuren er manuelle prosesser markert med grønt.

 

Manuelle og elektroniske arbeidsprosesser på et lagerManuelle og elektroniske arbeidsprosesser på et lager.
Opphavsmann: Gunnar Ottesen
 

Hovedprosessene som et lager må styre, er

  • etterfylling av lager eller innkjøp
  • mottak av kundeordrer
  • ordreplukk
Oppgaver

Generelt