Oppgave: Arbeidsoppdrag

Sveip

Publisert: 19.12.2012, Oppdatert: 04.03.2017

Sveip.  

I denne oppgaven skal du bli kjent med ulike materialer og teknikker på treverkstedet. Teknikken heter sveiping.

Forarbeid

EllipseKonstruksjon av en ellipse   

Utstyr

I denne oppgaven bruker vi dette utstyret: måleredskap, stålbånd, skyvelære, stemjern (4 mm og 8 mm), tvinger, kniv, blyant, skavhøvel og sandpapir. Det kan være en fordel å ha tilgang til maskinverksted med båndsag, avretter og dimensjonshøvel, sirkelsag, limknekter og drill eller boremaskin. Benkeverksted med høvelbenker er en fordel.

Sammenføyning: lim

Overflatebehandling: olje eller maling

Sveip malSveip mal 

Mal i brukSveipe mal i bruk 

Materialer

Egnede materialer til sveip er kvistfri rettvokst furu eller bjørk. Disse holder formen godt etter at de er tatt av sveipeformen. Husk at barksiden, der årringene er buet ut, skal inn i sveipen.

Å lage mal til sveip

Overfør en ellipseform til et massivt trestykke eller sammenlimte sponplater. Sag ut ellipseformen på en sirkelsag, og bor hull til tvinger for å feste tresponen. På den ene siden av malen lager du to trappetrinn – ett der du skal feste aluminiumsplaten (det første trinnet), og ett der du skal kile fast tresponen (det andre trinnet). (Se bildene.)

Forslag til oval sveip

  • Størrelse: cirka 22 cm x 15 cm
  • Spon til sveipen: 80 cm x 5 cm, tykkelse 3 mm
  • Lokk: 13 mm heltre
  • Bunn: 10 mm heltre

SveipOmskøyt form 

SveipOmskøyt limt saman 

Framgangsmåte

Den ferdige sponen kan vi legge i vann ett døgn før den skal brukes, eller vi kan stime den med vanndamp. Ut fra erfaringer er det en god framgangsmåte å bruke et stort kokekar og en kokeplate, tre en plastsekk over slik at man holder kontroll på dampen, og sette sponen inni.

Når sponen er myk nok, sveiper man på malen og setter på tvinger. Sponen må være på malen til den er helt tørr. Ta den ferdige sveipen av malen, lag omskøyt og lim sammen. Du skal nå ha fått en sluttet form.

Denne formen bruker du som mal for lokket, det vil si at du kan lage en ny sveip som er videre i omkrets, og som går utenpå den første.

SveipTeikne botn 

SveipLage fas til botn 

SveipTeikne lokk innvendig 

SveipLokk til sveip med stolpar 

Bunn

Alternativ 1

Puss ferdig den første sveipen innvendig og sett den ned på bunnplaten (10 mm). Tegn et omriss innvendig, sag ut på sirkelsag, puss og lim bunnen fast.

Alternativ 2

Puss ferdig den første sveipen innvendig og sett den ned på bunnplata (10 mm). Tegn omriss både innvendig og utvendig med et overmål på 2 mm. Du har nå tegnet to parallelle ellipser. Sag ut etter det ytterste/største omrisset. Deretter bruker du stemjern og fjerner materialet slik at du får en fas på trebunnen.

Lokk

Alternativ 1

Puss ferdig den andre sveipen innvendig og sett den på treplaten til lokket (13 mm). Tegn et omriss innvendig, sag ut på sirkelsag, puss og lim fast inni sveipen. Dette lokket kan settes utenpå selve sveipen ved bunnen.

Alternativ 2

Her må du lage to stolper som du fester på yttersiden av selve sveipen (se ingressbilde). Du må nå tegne lokket med overmål på cirka 5 mm. Husk å forme lokket slik at du kan kile det fast mellom stolpene på sveipen. Puss ferdig hele sveipen.

SveipProsess sveip

Det som skal leveres inn, er

  • digitale bilder der du dokumenterer arbeidsprosessen og det ferdige resultatet
  • ferdig sveip
Relatert innhold

Generelt