Fagstoff

Den deriverte til en potensfunksjon

Publisert: 19.12.2012, Oppdatert: 04.03.2017

 

Potensfunksjon derivert   

Vi har tidligere sett (se algabrakapittelet) at

  • når a er et reelt tall forskjellig fra 0 og n et naturlig tall, er a-n=def1an
  • når a er et positivt reelt tall, n et naturlig tall og m et helt tall, så er amn=amn=anm

Dette gjør at regelen for derivasjon av potensuttrykk kan brukes i svært mange tilfeller.

Tabell med eksempler på deriverte funksjoner. Bilde.   

Resultatene som er markert med rødt bør du lære deg utenat!