Begrep

Funksjonsområdene til høyre og venstre hjernehalvdel

Høyre og venstre hjernehalvdel styrer ulike aktiviteter i hjernen, men de to halvdelene samarbeider gjennom et avansert koblingssystem i det som kalles hjernebjelken (corpus colossum). Den består av 300 millioner aktive nerveceller som hvert sekund formidler millioner av beskjeder mellom de to hjernehalvdelene.

I tabellen under, kan du se hvordan man tradisjonelt oppfatter arbeidsfordelingen mellom høyre og venstre hjernehalvdel.

Nyere forskning viser at hjernen er langt mer fleksibel enn man trodde tidligere. Et nytt område i hjernen kan ta over funksjonen til et område som blir skadet. Venstre hjernehalvdel, som normalt styrer høyre kroppshalvdel, også kan trenes opp til å styre venstre side av kroppen.

Se video om ei jente som fungerer normalt etter at hun fikk fjernet det meste av sin høyre hjernehalvdel.

Venstre hjernehalvdel
Et hode foran en vegg med tall.Det logiske mennesket
Høyre hjernehalvdel
Ung gutt med sine tegninger i sanden.Det kreative mennesket

styrer høyre kroppshalvdel

styrer venstre kroppshalvdel

styrer det akademiske

styrer det artistiske

språk, setninger og ord

bilder

tale og opplesning

farger

leseferdighet

oversikt og helhet

detaljer, fakta og analyse

intuisjon

logikk 

følelser

følge instrukser og regler

musikk, rim og rytme

matematikk, tall og logikk 

mønster og tilfeldig rekkefølge

tenker sekvensielt (i rekkefølge) 

rom- og retningssans

rasjonalitet 

dans-, kunst- og musikkopplevelse

virkelighetsorientering

kreativitet, spontanitet og fantasi 

tid

tidløs

å gjøre

å være