Begrep

Forskjeller mellom enfrøbladede og tofrøbladede planter

Publisert: 19.12.2012, Oppdatert: 24.07.2017

Enfrøbladede og ekte tofrøbladede er de to største gruppene dekkfrøede blomsterplanter. Disse to gruppene har en rekke kjennetegn.

Kjennetegn
Enfrøbladede
Ekte tofrøbladede

Spirer

 

med ett frøblad

Frø med spire.

med to frøblad

Spire med to frøblad. 

Blomsterdeler

 

 

oftest i 3 (3-tallig)

 

Rød tulipan.

oftest i 4 eller 5 (4–5-tallig)

Rosa nyperose. 

Bladene

 

 

 

har oftest linje- eller buenervatur og mangler bladstilk.

liljeblad. 

har oftest fjær- eller håndnervatur og har bladstilk.

 

Lønnebøad i høstfarger.

Ledningsvevet

 

 

ligger spredt i stengeltverrsnittet.

Ledningsvev spredt i tverrsnitt av stengel. 

ligger i en ring i stengeltverrsnittet.

Ledningsvev i ring sett i tverrsnitt av en stengel.

Rota

 

 

er ofte en knipperot (mangler tydelig hovedrot).

Rot hos gress.

er ofte en hovedrot med siderøtter.

 

Hovedrot med siderøtter.

Eksempler

 

 

gress, starr, orkideer, liljer, tulipaner og konvaller, mange vannplanter.

løvtrærne våre, løvetann, hvitveis, soleier, roser, etc.

 

 

Relatert innhold

Fagstoff