Fagstoff

Komponenter i elektronisk kommunikasjon

Publisert: 06.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017
Radiomast

Her lærer du hvilke komponenter som inngår i et system for elektronisk kommunikasjon.

For å kunne kommunisere elektronisk trenger vi

  • informasjonsbærere
  • utstyr som kan lese informasjonen i informasjonsbærerne (for eksempel skannere)
  • programvare (applikasjoner eller «apper») som kan kode og dekode informasjonen i informasjonsbærerne
  • kommunikasjonssamband og kommunikasjonsprotokoller som leser informasjonen riktig

Informasjonsbærere

Inneholder informasjon.

 

magnetstripekort

smartpost

endimensjonal strekkode

todimensjonal strekkode (QR-kode)

RFID-brikke

ISBN-nummer

Skannere

Leser informasjonen i informasjonsbæreren.

 

strekkodelesere

mobiltelefoner

betalingsterminaler

adgangskontrollesere

QR kode scanner
Fotograf: Henrik Montgomery

Applikasjoner

Programvare som koder om informasjonen fra avsenderen til elektroniske signaler og dekoder de elektroniske signalene til lesbar tekst for mottakeren.

iPad

Kommunikasjonssamband

 

Overfører elektroniske signaler mellom avsendere og mottakere.

Tryvannstårnet
Fotograf: Espen Bratlie