Fagstoff

Komponenter i elektronisk kommunikasjon

Publisert: 06.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Radiomast

Her lærer du hvilke komponenter som inngår i et system for elektronisk kommunikasjon.

For å kunne kommunisere elektronisk trenger vi

  • informasjonsbærere
  • utstyr som kan lese informasjonen i informasjonsbærerne (for eksempel skannere)
  • programvare (applikasjoner eller «apper») som kan kode og dekode informasjonen i informasjonsbærerne
  • kommunikasjonssamband og kommunikasjonsprotokoller som leser informasjonen riktig

Informasjonsbærere

Inneholder informasjon.

 

magnetstripekort

smartpost

endimensjonal strekkode

todimensjonal strekkode (QR-kode)

RFID-brikke

ISBN-nummer
Opphavsmann: NKI Forlaget

Skannere

Leser informasjonen i informasjonsbæreren.

 

strekkodelesere

mobiltelefoner

betalingsterminaler

adgangskontrollesere

QR kode scanner
Fotograf: Henrik Montgomery

Applikasjoner

Programvare som koder om informasjonen fra avsenderen til elektroniske signaler og dekoder de elektroniske signalene til lesbar tekst for mottakeren.

iPad
Opphavsmann: NKI Forlaget

Kommunikasjonssamband

 

Overfører elektroniske signaler mellom avsendere og mottakere.

Tryvannstårnet
Fotograf: Espen Bratlie