Fagstoff

Rammeplanen for barnehagen

Publisert: 03.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Paragraf

Her finner du en kort presentasjon av, og en lenke til,  rammeplanen for barnehagen. Du vil også finne lenke til de ulike temaheftene som er laget til planen.

Et barn ligger i en bokhylle og leser. Foto.Å lese i barnehagen 

Barne- og ungdomsarbeider og noen barn. Foto.Rammeplanen er viktig for arbeidet i barnehagen 

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver redegjør for barnehagens samfunnsmandat. Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse samt sju fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø, jf. kapittel 3 i Rammeplanen.

 

Planen framhever betydningen av voksnes holdninger, kunnskaper og ferdigheter for å møte og forstå barn og oppdra dem til aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn. Planen har både et her og nå- og et framtidsperspektiv.

 

Rammeplanen understreker barnehagens særegenhet som pedagogisk virksomhet. En konkretisering av den enkelte barnehagens arbeid skal nedfelles i årsplanen, som fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg.

 

Rammeplanen skal tilpasses varierte driftsformer og lokale forhold og rammebetingelser. Det er ønskelig at kommunen og de private eierne samarbeider om retningslinjene for lokal tilpasning.

 

Kilde: Regjeringen.no

Som fagarbeider i barnehage vil du ha behov for rammeplanen for barnehagen. Lenke til rammeplanen finner du i lenkesamlingen. På den siden du kommer til, finner du også lenker til de ulike temaheftene som er laget til rammeplanen. Det finnes temahefter om

 • barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen
 • antall, rom og form i barnehagen
 • barns medvirkning
 • samisk kultur
 • de minste barna i barnehagen
 • IKT i barnehagen
 • språklig og kulturelt mangfold
 • språkmiljø og språkstimulering i barnehagen
 • natur og miljø
 • menn i barnehagen, om å rekruttere og beholde menn i barnehagen
 • likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen

 

På siden finner du også en veileder og andre relevante tekster knyttet til rammeplanen. Du kan velge ulike språk når du er inne på lenken.

Utfordringer til deg

Oppgaver