Fagstoff

Barnekonvensjonen

Publisert: 03.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Paragraf

Barnekonvensjonen ble enstemmig vedtatt av verdens ledere på FNs generalforsamling 20. november 1989. Dette er barnas lov, og den skal trygge oppvekstvilkårene for alle barn i verden.

To unge jenter. Foto.Foto: Anissa Thompson 

 

Barnekonvensjonen sier at alle barn har rett til mat, klær, bolig og skolegang. Barn har også rett til å ha sine egne meninger, rett til medbestemmelse og rett til å få omsorg og kjærlighet. I denne filmen møter du blant andre barneombud Reidar Hjermann som forteller om hva barnekonvensjonen betyr for barn i Norge.

 

Liten hand holder stor hand. Foto.Foto: Penny Mathews 

Barnekonvensjonen

 

Fakta om barnekonvensjonen

 • Barnekonvensjonen heter egentlig FNs konvensjon om
  barnets rettigheter.
 • Barnekonvensjonen er barnas lov formulert i et dokument som forplikter landene som godkjenner den, til å overholde innholdet i den.
 • Barnekonvensjonen ble enstemmig vedtatt av verdens ledere på FNs generalforsamling i New York 20. november 1989.
 • Barnekonvensjonen er den internasjonale avtalen som flest land har ratifisert (godkjent).
 • Barnekonvensjonen er ikke ratifisert av USA og Somalia.
 • Barnekonvensjonen inneholder 54 artikler.
 • Barnekonvensjonen gjelder for alle barn som er under 18 år, uansett nasjonalitet, kjønn, sosial status, religion og kultur.
 • Barnekonvensjonen gjelder uansett om det er fred eller krig.

 

Les mer om barnekonvensjonen under fagstoff.

Utfordringer til deg

Oppgaver

Praktisk stoff for