Fagstoff

INCOTERMS 2010

Publisert: 05.02.2013, Oppdatert: 04.03.2017
Radiomast

Her lærer du at selgere og kjøpere avtaler hvem som skal ordne med transport, forsikre varen under transport, betale for transporten og tolldeklarere varene ut av eksportlandet og inn til importlandet. For dette formålet bruker partene internasjonale leveringsbetingelser. Flere av leveringsbetingelsene pålegger partene å informere hverandre underveis.

Hvem som har ansvar for å utveksle informasjon under et internasjonalt transportoppdrag, blir bestemt av selger og kjøper.

Selger og kjøper avtaler hvem som skal ordne med transport ved bruk av INCOTERMS 2010. På figuren har kjøper og selger avtalt atSelger og kjøper avtaler hvem som skal ordne med transport ved bruk av INCOTERMS 2010. På figuren har kjøper og selger avtalt at det er selgeren (leverandøren) som skal ordne med transport.
Opphavsmann: Bjørn Nordheim
 

Fraktavtaler blir normalt inngått mellom en avsender og en fraktfører. Ved handel mellom næringsdrivende (B2B-handel eller Business-to-Business) avtaler selger og kjøper hvem som skal ordne med transport. Da bruker de et regelsett som vi kaller internasjonale leveringsbetingelser eller INCOTERMS (International Commercial Terms). Reglene ble sist oppdatert i 2010 og heter derfor INCOTERMS 2010. Du finner mye informasjon om reglene om du søker på Internett med søkeordet INCOTERMS 2010. 

Selgere og kjøpere av varer kan ut fra INCOTERMS 2010 velge mellom disse elleve leveringsbetingelsene:

Leveringsbetingelse

 

EXW + stedsangivelse

EX WORKS

FCA + stedsangivelse

FREE CARRIER

FAS + stedsangivelse

FREE ALONGSIDE SHIP

FOB + stedsangivelse

FREE ON BOARD

CFR + stedsangivelse

COST AND FREIGHT

CIF + stedsangivelse

COST, INSURANCE AND FREIGHT

CPT + stedangivelse

CARRIAGE PAID TO

CIP + stedangivelse

CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO

DAP + stedangivelse

DELIVERED AT PLACE

DAT + stedangivelse

DELIVERED AT TERMINAL

DDP + stedangivelse

DELIVERED DUTY PAID

Tabell: Internasjonale leveringsbetingelser i henhold til INCOTERMS 2010.

Når selger og kjøper avtaler å bruke leveringsbetingelsen EXW, betyr dette at kjøperen har alt ansvar for å ordne med transport. Selgeren skal bare klargjøre varen for henting ved sin egen fabrikk. Kjøperen må ordne med transport, han må eksport- og importdeklarere varene og forsikre dem under transport. Om en selger og en kjøper avtaler DDP, gjelder det omvendte. Da er det selgeren som har alt ansvar.

Tre av leveringsbetingelsene starter med bokstaven F («hovedtransport ubetalt») . For alle disse gjelder at det er kjøperen som har hovedansvaret for transport, og at selgeren skal si fra til kjøperen når varene er klare for henting.

Fire leveringsbetingelser starter med bokstaven C («hovedtransport betalt»). Her må selgeren ordne med transport og betale for den fram til importlandet. Kjøperen må forsikre varen under transporten fra eksport- til importlandet. Samtidig må selgeren informere kjøperen om tidspunktet godset er framme ved leveringsstedet.

Hvis betegnelsen på leveringsbetingelsene begynner med bokstaven C, må selgeren ordne med transport og betale for denne fram tilHvis betegnelsen på leveringsbetingelsene begynner med bokstaven C, må selgeren ordne med transport og betale for denne fram til importlandet.
Fotograf: Volvo Trucks Corporation
 

Leveringsbetingelser brukes også ved innenlands transport. Da faller reglene om hvem som har ansvar for tolldeklarering, bort, mens de øvrige reglene gjelder. Leveringsbetingelsen for en sending framgår av felt 27 i innenlandsfraktbrevet. For internasjonale sendinger som skal tolldeklareres, framgår leveringsbetingelsen av felt 20 i enhetsblanketten.