Fagstoff

Hvordan finne den deriverte grafisk?

Publisert: 17.12.2012, Oppdatert: 04.03.2017

Den deriverte grafisk Den momentane vekstfarten eller den deriverte til funksjonen f gitt ved fx=x2+2x+3 når for eksempel x=0,5, er altså det samme som stigningstallet til tangenten til kurven når x=0,5 .

Vi kan finne denne verdien grafisk ved å tegne grafen til f og tangenten til for x=0,5.

Vi ser at tangenten har stigningstallet 3. Den deriverte til fx når x=0,5 er altså 3.

Vi skriver

f'0,5=3