Fagstoff

Fra frø til frø – en frøplantes livssyklus

Publisert: 02.01.2013, Oppdatert: 01.08.2017
Frø som spirer og plante som blomstrer

Frøplantene går gjennom livssyklusen sin på mange ulike måter. Noen vokser, får avkom og dør på under ett år. Andre bruker flere år på å nå formeringsdyktig alder og kan leve i hundrevis av år. Frøspiring og blomstring er viktige hendelser som er nøye synkronisert med miljøforholdene, og inntreffer når sjansen for suksess er størst.

Julestjerner i et gartneriVed hjelp av kunstig belysning får gartnerne julestjernene til å blomstre til jul. 

DaddelpalmeDet eldste spiredyktige frøet vi kjenner til, er frøet fra en daddelpalme, som skal ha spirt etter 2000 år i dvale. 

Meldestokk frø og i blomst.Meldestokk har "helgardert” seg ved å både ha frø med mykt skall som kan spire umiddelbart, og frø med hardt skall som kan lagres flere år i jorden. 

FrøspireEn spire på vei ut av frøskallet en tidlig vårdag. 

PastinakkPastinakk er en toårig plante som blomstrer først i sitt andre og siste leveår. 

Bjørk på høsten.Bjørk feller bladene på høsten for å redusere vanntapet.

Årstidsvariasjoner

Planter som vokser i områder med årstidsvariasjon, må sørge for at frøspiring, vekst og blomstring skjer om våren og sommeren. Viktige faktorer som signaliserer når disse årstidene inntreffer, er temperatur og dag- og nattlengde.

Plantenes reaksjoner på endringer i dag- og nattlengde kalles fotoperiodisme. Plantene registrerer dag- og nattlengde ved hjelp av fargepigmentet fytokrom. Dette pigmentet finnes i to former, avhengig av lysets bølgelengde. På denne måten holder plantene styr på årstidene slik at frøspiring, vekst og blomstring skjer til mest mulig gunstig tid.

Frøhvile og frøspiring

Frøet gir beskyttelse og næring til planteembryoet. I tillegg gir det embryoet mulighet til å gå i dvale. De fleste frø trenger en kort eller lengre hvileperiode før de spirer. Denne perioden samsvarer med vinteren hos oss og tørkeperioder ved sørligere breddegrader. Frø kan også overleve i jorda i flere år og danne en frøbank. Dette er spesielt viktig for (kortlivede) arter som lever i uforutsigbare miljø. Frøene kan da spire på ulike tidspunkter og dermed spre risikoen over flere sesonger.

Frøhvilen brytes først når vann trenger inn gjennom frøskallet. Noen frø er avhengige av at det harde frøskallet slites ned mekanisk, mens andre trenger en kuldeperiode. Enkelte frø tåler eller må passere en dyretarm før de kan spire, mens andre spirer først etter at enkelte spiringshemmende stoffer er brutt ned.

Ettårige, toårige og flerårige planter

Hvor lang tid det går fra et frø spirer, til det har vokst til en moden plante som kan produsere nye frø, varierer mye.

Ettårige planter gjennomfører hele livssyklusen på én vekstsesong. Etter vekstsesongen visner de ned og overlever kun som frø til neste sesong. Toårige planter trenger to vekstsesonger for å fullføre livssyklusen. Den første sesongen går med til vegetativ vekst, ofte med produksjon av bladrosett og lagring av næring i oppsvulmede røtter. Den lagrede næringen gir energi til blomstring og frøsetting neste sesong. Flerårige planter lever i mange år og kan overleve vinter- eller tørkeperioder. Slike planter bruker gjerne litt tid på å vokse før de formerer seg. De aller fleste flerårige planter kan blomstre og produsere frø år etter år, men noen få blomstrer bare én gang før de dør.

Callage av tre planter: ett-, to- og flerårige planter. 

Vokseformer: urter og vedplanter

Planter med grønne, saftfulle stengler som visner ned om høsten, kalles urter. De fleste overlever vinteren med vekstpunkter nær jordoverflaten, som danner nye skudd neste sesong. Andre overlever vinteren som underjordiske løker.

Vedaktige planter, som busker og trær, visner ikke ned om høsten, men mange av dem feller bladene for å redusere vanntapet. Klorofyllet brytes ned før bladene felles, og de andre fargepigmentene kommer derfor tydelig fram som høstfarger. Vinterknopper vokser på kvistene og utvikler nye grønne skudd om våren.

Relatert innhold

Faglig

Fagstoff