Fagstoff

Føre var – bærekraftig utvikling

Publisert: 13.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Jorda og Månen

Begrepet bærekraftig utvikling er en oversettelse av uttrykket "sustainable development". Bærekraftig utvikling innebærer at alle skal få dekket sine grunnleggende behov uten å ødelegge framtidige generasjoners mulighet for å dekke sine behov.

Gro Harlem Brundtland. Foto.Gro H. Brundtland. Verdenskommisjonen for miljø og utvikling fra 1983 - 1987 ble ledet av Gro Harlem Brundtland, Norges statsminister i flere perioder i 1980- og 1990-åra.   

 

Lenke til simulering.Å jobbe med eller mot naturen. Simulering og oppgaver.   

Hva betyr bærekraftig utvikling?

Det var Verdenskommisjonen for miljø og utvikling med rapporten Vår felles framtid i 1987 som gjorde bærekraftig utvikling ("sustainable development") til et sentralt begrep innenfor miljøpolitikken.
I rapporten heter det: "Bærekraftig utvikling er en utvikling som dekker dagens behov uten å ødelegge kommende generasjoners muligheter for igjen å kunne dekke sine behov."

Det vil si at vi alltid må gjøre vårt beste for at jorda skal kunne overlates til kommende generasjoner i minst like god stand som vi selv har fått den utlevert.
Bærekraftig utvikling innebærer ifølge verdenskommisjonen at alle skal få dekket de grunnleggende behovene sine, og at alle får anledning til å tilfredsstille forventningene om et bedre liv.

Å ta vare på ressurser og fordele rettferdig

Det er viktig for en bærekraftig utvikling at de naturlige systemene som opprettholder livet på jorda, ikke påføres skade eller ødelegges. Det vil si atmosfæren, vann og hav, jordsmonnet og alle levende organismer. Dette innebærer at vi må få alle miljøproblemer som skyldes menneskelig virksomhet, under kontroll. En bærekraftig utvikling forutsetter også at jordas ressurser fordeles på en mer rettferdig måte mellom rike og fattige.

Agenda 21

Neste store miljøkonferanse i FN-regi var Konferansen om miljø og utvikling i 1992 i Rio de Janeiro (Rio-konferansen). Her ble det utarbeidet en omfattende handlingsplan for arbeidet i det 21. århundre: Agenda 21.

Et av målene i planen var å etablere lokale handlingsplaner for å engasjere hele befolkningen. Til dette arbeidet ble det kjente slagordet Tenke globalt – handle lokalt lansert.

Relatert innhold