Fagstoff

Sentralnervesystemet

Publisert: 02.01.2013, Oppdatert: 03.08.2017
Hjerne – intelligens

Hjernen er hovedorganet i sentralnervesystemet. Ingen andre organismer på jorda har så velutviklet og avansert hjerne som menneskene. Den består av et uendelig antall nerveceller som kan formidle millionvis av nerveimpulser hvert sekund. Hjernen styrer både logiske og kreative tanker og reaksjoner, men fremdeles er det mye av hjernens virkemåte vi ikke kjenner til.

En sprinter tegnet med synlig hjerne og ryggmarg.Sentralnervesystemet hos en sprinter. 

Modell: snitt av menneskehode.Modell av hjernen og den øverste delen av ryggmargen.  

Menneskehjerne med snitt, slik at man ser det hvite cecet på innsiden.Menneskets hjerne. Legg merke til den hvite fargen på nervevevet i snittet nederst til høyre.  

Tegnet hjerne med fargede felt.Storhjernens dominerende områder. 

Tegning av hjerne og ryggmarg.Hjerne og ryggmarg.

Hva er sentralnervesystemet?

Sentralnervesystemet består av hjernen og ryggmargen. Hjernen er kroppens mest komplekse organ og kontrollerer resten av nervesystemet.

Hjernen har om lag 1000 milliarder hjerneceller, der 100 milliarder er nerveceller og 900 milliarder er gliaceller (hjelpeceller). Hver nervecelle kan ha opptil 20 000 dendritter som kobler cellen til andre nerveceller.

Hjernen ligger i hjerneskallen og er beskyttet av kraniet og flere hinner. Den får informasjon fra sansene våre. Hjernen består av en høyre og en venstre hjernehalvdel, som hver for seg styrer ulike aktiviteter i kroppen, men som også samarbeider. Les mer om dette her:

 
De enkelte delene av hjernen har forskjellige funksjoner. Grovt sett deler vi hjernen inn i storhjernen, mellomhjernen, lillehjernen og hjernestammen.

Storhjernen (cortex)

Storhjernen ligger øverst og utgjør størstedelen av hjernen. Den er delt i høyre og venstre hjernehalvdel. Hjernebarken ligger omkring de to halvdelene. I storhjernen finner vi fire dominerende områder med hver sine hovedoppgaver:

  • pannebarken (problemløsning, viljestyrke og planlegging)
  • tinninglappen (mottar og tolker sanseinntrykk)
  • bakhodelappen (synssenter)
  • isselappen (hørsel- og språksenter)

Det er i storhjernen vi foretar vurderinger, trekker slutninger og tenker logisk. Her planlegger vi, leser, beregner, løser problemer og legger langsiktige planer. Det er også her våre kreative og kunstneriske evner ligger.

Mellomhjernen

Mellomhjernen består av talamusTalamus har en viktig funksjon ved å begrense strømmen av nerveimpulser. På den måten unngår vi at for mye informasjon når storhjernen og skaper kaos og ubevissthet., hypotalamusHypotalamus ligger under talamus og samordner noe av hormonsystemet og det perifere nervesystemet. Denne delen av hjernen er også med på å regulere kroppstemperatur, appetitt, seksualadferd, søvn, tørst og aggresjon. og hypofysenHypofysen er en kjertel som produserer hormoner, og som kobler sammen nervesystemet og hormonsystemet. og ligger midt i hjernen som en krage omkring hjernestammen.  Mellomhjernen kalles av og til «pattedyrhjernen» fordi den ligner hjernen til andre varmblodige pattedyr. Mellomhjernen styrer sosiale relasjoner, hormonreguleringen, seksuelle følelser, dømmekraft av hva som er sant, verdifølelse og langtidshukommelse.

Lillehjernen og hjernestammen

Lillehjernen og hjernestammen kalles av og til «reptilhjernen» fordi den ligner hjernen vi finner hos krypdyr. Denne delen av hjernen styrer livsviktige, ikke viljestyrte, instinktive funksjoner som pust og hjerterytme.

Lillehjernen styrer også automatiske reflekser som trer i kraft når vi blir stresset, føler oss truet, hjelpeløse eller følelsesmessig overbelastet. Da aktiveres automatiske forsvarsreaksjoner som hjelper oss. Når dette skjer, overstyrer lillehjernen og hjernestammen resten av hjernen. I slike situasjoner vil evnen til å lære ikke være til stede. Lillehjernen har også en viktig oppgave med å koordinere bevegelsene våre.

Ryggmargen

Tverrsnitt av ryggmargen: gult felt innerst og hvitt felt ytterst.Tverrsnitt av ryggmargen.Sentralnervesystemet og det perifere nervesystemet er forbundet i ryggmargen. En snor av sammenflettede nervetråder løper fra hjernen ned gjennom ryggmargen og er beskyttet av ryggvirvlene. Fra hver enkelt ryggvirvel forgreiner nervebunter seg til ulike deler av kroppen. Ryggmargen styrer også en del av kroppens livsviktige refleksreaksjoner.

Relatert innhold