Oppgave: Arbeidsoppdrag

Aktivitet 1 - Skape og bruke produktkunnskap

Publisert: 12.12.2012, Oppdatert: 14.12.2012
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Blomsterselger

Læreplanmål:

bruke produktkunnskap, bransjekunnskap og forbrukerkunnskap i samhandling med kunden 

Konkretisering av mål:

 • kjenne til grunnleggende behovsteori (Maslow)
 • kjenne til motivasjon og ulike motiver for kjøp
 • kombinere kunnskapen om behov og motiv med relevant kunnskap om produktet, slik at produktkunnskap blir relevante argumenter
 • vise bruk av argumentene i salgssamtale

Forarbeid (gjelder alle tre):

 1. Velg en bransje eller et produkt å jobbe med, for eksempel en mobiltelefon (velg en konkret telefon eller et merke) eller et treningssenter (for eksempel SATS).
 2. Finn fram materiell (se nedenfor).
 3. Forklar aktiviteten og del klassen inn i grupper på 3 elever.
 4. Se gjennom introduksjonsvideoen om produkt-, bransje og kundekunnskap gruppevis eller i plenum.
 5. Se gjennom dramatiseringen (case-videoen) gruppevis eller i plenum.
 6. Sett i gang.

Materiell:

 • kopier av vedlagte skjema  
 • papirrull eller papplater til å lage plakater av
 • tusjer i ulike farger
 • post-it-lapper (gjerne i ulike farger)
 • limstifter
 • stifter eller annet til å henge opp plakatene med
 • blyant eller penn 

Forslag til tidsbruk:

Forslaget er basert på bruk av én totimersøkt. Andre varianter kan kreve mer tid.

Forarbeid:          30 min (8 min introduksjon, 12 min video, 10 min spørsmål og igangsetting)

Fase 1:                20 min

Fase 2:                15 min

Fase 3 og 4:        25 min


Aktivitet: Å skape og bruke produktkunnskap

Fase 1: Del klassen i fem grupper på tre elever.

Hver gruppe får ett produkt å jobbe med. Produktene bør kreve en salgssamtale i butikken, som for eksempel mobiltelefon, moped, sykkel, pc eller dyre klesplagg.

Gruppen kopierer overskriftene i skjemaet på en plakat og noterer ned flest mulig behov og løsninger på behovene. Lærer veileder.

Fase 2: La gruppen forberede et rollespill med plakaten som utgangspunkt. En person er selger, en er kunde og en er observatør. Observatøren skal vurdere ut fra observasjonsskjemaet.

Fase 3 og 4: La gruppene framføre rollespillene i klassen. Etter at rollespillet er gjennomført, kommenterer observatøren.

Fase 5: La elevene fylle ut egenvurderingsskjemaet.

 

Varianter:

 1. Gjennomfør aktiviteten som trening og som vurderingssituasjon.
 2. VARIANT: Bruk post-it-lapper til å skrive ned behov og løsninger, og la klassen ta en runde og sette på nye lapper som de mener mangler. Bruk ulike farger på post-it-lappene.
 3. VARIANT: Presenter arbeidet fra fase 2 for resten av klassen, og suppler eventuelt med en ny økt med fase 3 og 4.
 4. VARIANT: Film rollespillet og vis det i klassen.
 5. VARIANT: La klassen fylle ut observasjonsskjemaet mens de ser på rollespillet, og samtal om rollespillet i plenum etter fremvisning. Observatøren leder samtalen.