Fagstoff

Kjøpsatferd - Aktiviteter i klasserommet

Publisert: 12.12.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Forretningsfolk i møte

Læreplanmål:

bruke produktkunnskap, bransjekunnskap og forbrukerkunnskap i samhandling med kunden 

 

Konkretisering av mål:

  • kjenne til grunnleggende behovsteori (Maslow)
  • kjenne til motivasjon og ulike motiver for kjøp
  • kombinere kunnskapen om behov og motiv med relevant kunnskap om produkt, bransje og kunde
  • vise bruk av kunnskapen i salgssamtale

Innledning til læreren:

Oppgavene under er tenkt som felles praksisorienterte aktiviteter i klassen. Vi kaller dem aktiviteter for å vise at aktiviteten i klassen er lærerstyrt – i motsetning til en oppgavesamling elevene skal jobbe med på egen hånd.

Aktivitet 1: Kjøpsatferd i profesjonelle organisasjoner 

Kjøpsatferd - Spørreskjema 

Kjøpsatferd - Svarark 
 

Aktivitetene er beskrevet så konkret som mulig, slik at du kan velge å bruke dem som de er. De kan forhåpentlig også fungere som inspirasjon og hjelp slik at du kan lage egne aktiviteter som passer din klasse og situasjon bedre.

Til alle aktivitetene er det knyttet observasjon.  Tanken bak dette er å etablere observasjon som et læremiddel på linje med for eksempel NDLA eller en lærebok og med det ta et lite skritt mot mesterlæring og mer yrkesbasert opplæring.

Egenvurderingsskjemaet   kan med fordel brukes etter hver enkelt delaktivitet. Her er det selvsagt også mulig å ta i bruk egne metoder og skjema – vårt formål har vært å presentere et sett med verktøy.

 

Lykke til med arbeidet!

Relatert innhold