Oppgave: Arbeidsoppdrag

Aktivitet 3 - Reklame spiller på behov

Publisert: 13.12.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Ung mann speiler seg

I denne oppgaven skal du finne eksempler på reklame som spiller på behov. Oppgaven egner seg både som gruppearbeid og individuelt arbeid. 

Fase 1: Del klassen i fem grupper eller flere. Eventuelt kan dere gjøre øvelsen individuelt. (Den individuelle varianten er spesielt aktuell dersom dere allerede har gjennomført den ene eller begge de andre aktivitetene.) Hver gruppe (eller elev) får ett eller flere ukeblader. Oppgaven er å bla gjennom ukebladet, finne en annonse og bestemme hvilket behov annonsen spiller på. Elevene skal klippe ut annonsen og forklare hvorfor de mener den spiller på det aktuelle behovet. De kan også få i oppgave å skrive en liten tekst til plakaten.

Ofte vil det være mulig å se at annonsen spiller på to ulike behov, oftest et av de nederste kombinert med et av de øverste. For eksempel dekker yoghurt sultbehov, men også et sosialt eller statusbehov dersom yoghurten presenteres som for eksempel sunn. Her kan man utfordre elevene til å finne begge behovene.

Fase 2: La gruppene presentere for resten av klassen.

Fase 3: Ha oppsummering i plenum. Igjen kan det være fint å henge opp plakatene.

Variant: Dersom dere ikke har blader tilgjengelig, kan dere gjøre nettsøk, laste ned bilder og sette dem sammen til en PowerPoint-presentasjon eller et stort sammensatt bilde. I så fall kan hver gruppe finne eksempler på flere behov, presentere bildene i plenum og la resten av klassen gjette hvilket behov det er bilde av. Her vil det fungere fint med en PPT-presentasjon med bilde på første slide, navnet på behov på andre slide og så videre.

Relatert innhold