Oppgave: Arbeidsoppdrag

Aktivitet 1 -Trening i Maslows behovspyramide

Publisert: 12.12.2012, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Maslows behovspyramide med ulike bakgrunner. Illustrasjon.

Denne oppgaven gir deg trening i å forstå Maslows behovspyramide og egner seg best som gruppeoppgave.

 

Konkretisering av mål:

 • kjenne til grunnleggende behovsteori (Maslow)
 • kjenne til motivasjon og ulike motiver for kjøp
 • kunne kjenne igjen behov og plassere dem i pyramiden
 • kunne følge opp forståelsen med relevante forslag til å tilfredsstille behovet

Forarbeid (gjelder alle tre):

 1. Finn fram materiell (se nedenfor).
 2. Del klassen inn i fem grupper (aktivitet 3 kan kjøres individuelt).
 3. Forklar aktiviteten.
 4. Se gjennom introduksjonsvideoen om behov og motiv gruppevis eller i plenum.
 5. Se gjennom dramatiseringen (case-videoen) gruppevis eller i plenum.
 6. Sett i gang.

Materiell:

papirrull eller papplater til å lage plakater på 

tusjer i ulike farger

post-it-lapper i ulike farger

limstifter

stifter eller annet til å henge opp plakatene med

blyant eller penn

Forslag til tidsbruk:

Forslaget er basert på bruk av 2 x 2 timer.

Forarbeid:          30 min (8 min introduksjon, 12 min video, 10 min spørsmål og igangsetting)

Fase 1:                 20 min

Fase 2:                 20 min

Fase 3:                 20 min

 

AKTIVITET 1: Ett behov om gangen

Fase 1: Del klassen i fem grupper. Hver gruppe får ett av nivåene i Maslows pyramide (kroppslige behov, trygghet og så videre). Gruppen skal så komme på flest mulig konkrete behov som passer innenfor dette nivået (minst 10), og skrive dem opp på en plakat.

Fase 2: La gruppene bytte plakater. Nå skal den nye gruppen ta for seg behovene på plakaten og finne en måte å tilfredsstille hvert enkelt behov på. Skriv løsningen på gule lapper (på en leselig måte), og lim den gule lappen på behovet.

Fase 3: Gå gjennom behovene og løsningene som en samtale i plenum.

 

 

 

 

 

Relatert innhold