Fagstoff

Behov og motiv - Aktiviteter i klasserommet

Publisert: 12.12.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Tre elever sitter rundt et bord med laptoper og prater. Foto.

Oppgavene under er tenkt som felles praksisorienterte aktiviteter i klassen. Vi kaller dem aktiviteter for å vise at aktiviteten i klassen er lærerstyrt – i motsetning til en oppgavesamling elevene skal jobbe med på egen hånd.

Innledning til læreren:

Aktivitetene er beskrevet så konkret som mulig, slik at du kan velge å bruke dem som de er. De kan forhåpentlig også fungere som inspirasjon og hjelp slik at du kan lage egne aktiviteter som passer din klasse og situasjon bedre.

Konkretisering av mål:

  • kjenne til grunnleggende behovsteori (Maslow)
  • kjenne til motivasjon og ulike motiver for kjøp
  • kunne kjenne igjen behov og plassere dem i pyramiden
  • kunne følge opp forståelsen med relevante forslag til å tilfredsstille behovet

Aktivitetene: 

Aktivitet 1 -Trening i Maslows behovspyramide 

Aktivitet 2 - Bilder av behov 

Aktivitet 3 - Reklame spiller på behov 

De tre første aktivitetene er uavhengige av hverandre og kan brukes om hverandre. Det er likevel lagt opp til en slags progresjon fra ord til bilde til bruk i reklame. Den fjerde aktiviteten bygger på den første ved at læreren bruker elevenes forslag til behov og løsninger på en ny måte.

Egenvurderingsskjemaet  kan med fordel brukes etter hver enkelt delaktivitet. Her er det selvsagt også mulig å ta i bruk egne metoder og skjema – vårt formål har vært å presentere et sett med verktøy.

 

Oppgaver
Relatert innhold