Fagstoff

Hvordan tilpasse produkt- og tjenesteleveranse etter trendene?

Publisert: 18.12.2012
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Korhani Home

Vi har nå sett på en rekke ulike trender som bedrifter må ta hensyn til når de skal videreutvikle seg. Spørsmålet er da: Hvordan bør bedriften tilpasse produktene og tjenestene sine etter disse trendene?

Her skal vi ta for oss en vaskepulverprodusent som eksempel og se nærmere på hvordan den kan tilpasse seg trendene i dagens samfunn.

Trender

Hvordan kan produsenten tilpasse seg?

Eksempelet med vaskepulverprodusenten

Demografiske endringer

 

ved å følge med på utviklingen – Statisk sentralbyrå har statistikk

Det har vært en utvikling mot at vi får flere og mindre husholdninger – mange enslige med og uten barn. Har dette noe å si for produktutviklingen av vaskepulver? Bør vi satse på mindre pakninger?

Internasjonalisering

ved å følge med på utviklingen i hele verden

Verden er markedet. Hvilke deler av verden kan vi vurdere å selge til?

Raske endringer

ved å vurdere om produktene krever rask produktutvikling

Vaskepulver er ikke en type produkt hvor utviklingen skjer kontinuerlig.

Service

ved å vurdere hvilken service bedriften kan tilby

Vi kan lage en hjemmeside med gode råd om vask – det kan oppfattes som god service.

Design

ved å designe emballasjen slik at den blir finere og mer praktisk

Vi kan tilby refillforpakninger og spesielle dyrere pakninger som ser bra ut og fungerer godt.

Kravstore forbrukere

ved å tilby et produkt som fungerer bedre enn før

Vi kan tilby mer brukervennlig emballasje, enklere dosering og et forbedret produkt som vasker både rent og skånsomt

Miljø

 

ved å vurdere om produktet kan få en miljøprofil

Vaskepulver inneholder kjemikalier som bør være testet slik at de ikke fremkaller allergi eller lignende. Likedan bør pulveret være nedbrytbart og ikke forurense naturen. Refillforpakninger kan være en mulighet også her.

Helse og sunnhet

ved å se på om produktet kan knyttes opp mot helse og sunnhet

Når man trener og er aktiv, må man vaske tøyet etterpå. Vi kan kommunisere at vaskepulveret fjerner svette og vond lukt.

Brukermedvirkning i tjenesteproduksjon

ved å vurdere brukermedvirkning dersom bedriften produserer tjenester

Vi tilbyr ikke tjenester, så dette er ikke aktuelt for oss.

Brukermedvirkning i produktutvikling

ved å vurdere å engasjere brukere i arbeidet med å forbedre produktet

Vi kan opprette en Facebook-side og lage aktiviteter som kan engasjere brukerne. Kanskje kan vi stimulere til tips ved å premiere gode forslag.

 

 

Oppgave

Lag din egen tabell som viser hvordan produktene flyreiser og mobiltelefoner kan tilpasses trendene.