Fagstoff

Trend: Demografiske endringer

Publisert: 17.12.2012, Oppdatert: 08.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Korhani Home

Samfunnet er i stadig utvikling. For eksempel blir det flere og flere som lever alene, og det blir stadig flere eldre. Forbruket endrer seg på grunn av slike forandringer, som vi kaller demografiske endringer. Dette er noe bedriftene som skal konkurrere på markedet, også må ta hensyn til.

Ulike mennesker i kø
Fotograf: Corbis

 

Vanlige demografiske variabler er bosted, hustype, kjønn, alder, inntekt, stilling, utdanning, sivilstand og antall personer i husstanden.


Eldre mennesker har ofte andre behov enn yngre – for eksempel mobiltelefoner med større taster og enklere brukEldre mennesker har ofte andre behov enn yngre – for eksempel mobiltelefoner med større taster og enklere bruk.
Fotograf: Science Photo Library

Demografiske data brukes ofte for å forklare forbrukernes kjøpsatferd. Selv om slike variabler ikke alltid kan forklare hele kjøpsatferden, har de til en viss grad betydning.

Er du kvinne, er det for eksempel større sannsynlighet for at du bruker sminke. Har du god inntekt, er det større sannsynlighet for at du kjøper en dyr bil, og så videre.

I dagens samfunn er det en trend at det blir flere små husholdninger, og det blir flere enslige – både med og uten barn. Bedriftene må da vurdere hvordan de kan utvikle produkter som passer til disse stadig voksende målgruppene.

At bedriften Fjordland tilbyr ferdig middag i singelporsjoner, og at mange reisebyråer nå tilbyr singleturer, er eksempler på produkter som nettopp er basert på at det finnes mange enslige.  

Det er også flere med høyere utdanning nå enn tidligere. Inntektsnivået er høyere, og folk blir eldre før de får barn. Alle slike endringer må bedriftene følge med på, og produktene må tilpasses.

Slik bor nordmenn.Slik bor nordmenn.
Opphavsmann: nyhetsgrafikk.no