Fagstoff

Trend: Internasjonalisering og miljø

Publisert: 18.12.2012, Oppdatert: 07.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Korhani Home

To sterke trender i dagens marked er internasjonalisering og interesse for miljøet. Her i Norge har det de siste årene vært stor interesse for miljøvennlige biler, kjøp av klimakvoter og gjenvinning av avfall.

Oppgaver

Hvilke produkter selges i dag over hele verden? Hvilke norske produkter omsettes kun i Norge? Hvorfor er det slik? 

 

Forbrukerne oppfordres til å kjøre miljøvennlige el-biler og får flere fordeler, for eksempel fri bruk av kollektivfeltForbrukerne oppfordres til å kjøre miljøvennlige el-biler og får flere fordeler, for eksempel fri bruk av kollektivfelt og gratis parkering mange steder.
Fotograf: Øivind Skar
 

Rica-hotellene satser på miljø og har valgt svanemerking. 

 

Du kan lese mer om svanemerket her.

Internasjonalisering

Økt verdenshandel i frie markeder gir både flere muligheter og flere utfordringer. Verdensmarkedet består av nesten uendelig mange potensielle kunder, men samtidig er det bare å innse at det også finnes svært mange konkurrenter i dette markedet! 

Miljø

I dag er de fleste enige om at vi må beskytte miljøet, og at vi foretrekker mer miljøvennlige produkter framfor de som er mindre miljøvennlige. Det vil derfor være et konkurransefortrinn at bedriftens produkter er «grønnere» enn konkurrentenes produkter.  

Det er ikke bare bilprodusenter som er opptatt av å bli mer miljøvennlige, det er noe de fleste produsentene av varer og tjenester er opptatt av. For eksempel satser hotellkjeden Nordic Choice stort på miljø og beskriver dette engasjementet på sine hjemmesider. 

Oppgaver

Generelt