Fagstoff

Trend: Aktive kunder

Publisert: 18.12.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Korhani Home

Forventer du at frisøren involverer deg når du skal klippe håret? Forventer huseieren å bli involvert når elektrikeren planlegger nytt elektrisk anlegg i huset? Antagelig vil du svare ja på disse spørsmålene. At aktive og krevende kunder bidrar til å utvikle produktene, er en stadig sterkere trend i markedet.

I reiselivsbransjen blir det stadig mer vanlig å tilby turer som er skreddersydde for den enkelte kundeI reiselivsbransjen blir det stadig mer vanlig å tilby turer som er skreddersydde for den enkelte kunde.
Fotograf: Øyvind Nordahl Næss
 

Oppgave

Stormberg er en av de bedriftene som aktivt bruker sosiale medier. Gå inn på nettsiden deres. Nederst på siden finner du lenker til sosiale medier Stormberg bruker. Gå inn på Facebook-siden deres og studer hvordan de involverer kundene sine. Hva synes du de lykkes med? Hva mener du de kan gjøre for å få kundene til å foreslå produktforbedringer?

 

Tenk etter

Er du en aktiv kunde som gir innspill til produktutvikling?

Brukerne medvirker aktivt i tjenesteproduksjonen

For å sikre at tjenesten blir best mulig tilpasset kundens behov og ønsker, samhandler kunden og tjenesteyteren. For en del tjenester er rett til brukermedvirkning også lovfestet, for eksempel for barnehager, skoler og i eldreomsorgen.

Mange reiseoperatører tilbyr «pakker» som kan tilpasses de ønskene kundene måtte ha med hensyn til både opplevelser, bespisning, overnatting og standard for øvrig.     

Et eksempel på at kundene medvirker i tjenesteproduksjonen, ser vi hos Coop. De utvikler en ny prosess for betaling av dagligvarer. Kunden kan nå gjøre det selv ved hjelp av mobilen. Dette er et eksempel både på aktiv brukermedvirkning, teknologisk utvikling, produktutvikling og automatisering!

Markedsdrevet produktutvikling 

Med Internett og framveksten av de nye sosiale mediene, har det blitt enklere å få kundene involvert i produktutvikling. Vi kan si at det er en trend at produktutvikling er markedsdrevet i større grad enn før ved at brukerne nå involveres i prosessen.

De nye sosiale mediene gir forbrukerne en unik mulighet til å si sin mening om produktene og til samhandling med leverandøren.

Det er svært mange bedrifter som har etablert en egen Facebook-side, og mange bruker denne aktivt for å engasjere kundene og få innspill som kan føre til produktutvikling. Der kan kundene fortelle hva de liker eller ikke liker ved produktene, og de kan foreslå forbedringer, komme med tips om nye behov og så videre.

Oppgaver

Generelt