Fagstoff

Trend: Finansiering

Publisert: 18.12.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Korhani Home

Det er en økende tendens til at folk lånefinansierer stadig mer av forbruket sitt. Det er ikke bare store investeringer – som hus og bil – folk låner til, mange finansierer også det daglige forbruket ved hjelp av ulike kortsiktige lån, såkalte forbrukslån.

Det kan oppleves som svært lett å få kredittkort i dag. Hvilke fordeler og ulemper har dette for forbrukerne?Det kan oppleves som svært lett å få kredittkort i dag. Hvilke fordeler og ulemper har dette for forbrukerne?
Fotograf: Jan Petter Lynau
 

Tidligere var det noe som ble kalt avbetaling. Da fikk kunden med seg en bunke giroer hjem etter for eksempel å ha inngått avtale om å kjøpe en ny sofa. Kunden skulle da betale et beløp for eksempel hver måned inntil produktet var nedbetalt.

I dag får kundene i stedet tilbud om ulike kredittkjøp: «Kjøp nå og betal om 6 måneder.» Etter 6 måneder får kunden mulighet til å forlenge kredittiden, men da tilkommer det relativt høye renter. I tilknytning til dette tilbudet får kunden et kredittkort som har en grense på for eksempel 60 000 kroner, som han kan benytte til å handle enda mer.