Fagstoff

Søkelys på andre deler av produktet enn kjerneproduktet

Publisert: 18.12.2012, Oppdatert: 08.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Korhani Home

Det er ikke bare selve kjerneproduktet som skal utvikles – alle elementene som inngår i et produkt, må ivaretas i produktutviklingen. Noen av disse «utvidede produktene» er svært viktige i dagens samfunn. Dette er trender vi må passe på.

Husker du dette om det utvidede produkt?  

 

 Kundene forventer ofte å få råd og tips om egnede hårpleieprodukter når de er hos frisøren. Kundene forventer ofte å få råd og tips om egnede hårpleieprodukter når de er hos frisøren. 

Figuren under viser hvilke andre deler enn kjerneproduktet som kan inngå i et produkt.

Det utvidede produktet.Det utvidede produktet.
Opphavsmann: Mette Holan, Lene Hj Design
 

La oss se på et eksempel på det utvidede produktet:

En frisør har hårklipp som sitt kjerneprodukt, og selvsagt driver frisøren stadig produktutvikling av dette kjerneproduktet. Men i tillegg til å utvikle kjerneproduktet, vil frisøren utvikle de andre elementene som også inngår i tjenesten. Det kan være valg av gode hårpleieprodukter som frisøren bruker, gir opplæring i og tilbyr for salg.

På samme måte vil all annen type opplæring som frisøren gir til sine kunder, være en del av det utvidede produktet. Når frisøren har lært noe nytt, kan han videreformidle denne kunnskapen til kundene sine. Dette blir en form for produktutvikling som ikke går på selve kjerneproduktet, men på andre deler av produktet.