Fagstoff

Vurdere trender i utviklingen av ulike produkter og tjenester

Publisert: 18.12.2012, Oppdatert: 07.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Korhani Home

Den som henger med på siste skrik, er in og trendy. Forbrukerne i dag er svært opplyste og vil ha kun det beste. Produktutvikling blir derfor viktigere, og det blir stadig vanskeligere å selge gårdagens nyheter. Man kan si at det er en trend at trendene skifter ofte!

Begrepet trend kan forklares som en tidstendens; det som er på moten til enhver tid, og det som ser ut til å komme på moten i tiden fremover.

 

Husker du dette om Produktutvikling?

Du har tidligere lært at bedriftens arbeidsbetingelser setter rammer. Trender er en del av de ytre rammebetingelsene som bedriften ikke kan påvirke.

Trendene og kundenes ønsker er derfor gitt, men hvor flink bedriften er til å drive en god og riktig produktutvikling, ligger derimot i de interne arbeidsbetingelsene. Kjennskap til trendene i samfunnet – og spesielt i egen bransje – er en kompetanse det er godt å ha når man skal drive produktutvikling!

Hvilke trender må bedriften tilpasse produkt- og tjenesteleveransen etter? Det skal vi se nærmere på nå.

Oversikt over Apples produkter.Oversikt over Apples produkter.
Opphavsmann: nyhetsgrafikk.no