Oppgave: Arbeidsoppdrag

Aktivitet 3. Salgsarbeid i butikk (prosjektoppgave)

Publisert: 13.12.2012, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Ung kvinne selger apotekvarer. Foto.

Denne aktiviteten er et prosjektarbeid for to elever og handler om å beskrive og vurdere salgsarbeid ute i butikk. Prosjektarbeidet har en intervjudel, der elevene intervjuer selgere i ulike butikker, og en observasjonsdel, der de observerer i de samme butikkene. Elevene kan også skrive logg om en egen salgsopplevelse. Resultatet presenteres for klassen.

Konkretisering av mål:

 • kjenne de fire fasene i en salgssamtale
 • kjenne til åpne og lukkede spørsmål, og kunne lage slike spørsmål selv
 • kunne bruke kunnskapen om de fire fasene og om åpne/lukkede spørsmål til å stille relevante spørsmål i en salgssamtale
 • kunne sette seg i kundens posisjon og forstå hvilke behov kunden ønsker å få tilfredstilt

Aktiviteten steg for steg:

 1. Orienter kort om opplegget.
 2. Del elevene inn i grupper på to (2).
 3. Velg butikk (emne) og forbered intervju.
 4. Innhent informasjon: gjennomfør intervju.
 5. Innhent informasjon: observer salgssamtaler.
 6. Sammenstill materialet og lag presentasjon.
 7. Hold presentasjon og ha oppfølgingssamtale.
 8. Gjør egenvurdering (eventuelt).

Forslag til tidsbruk:

Forslaget er basert på bruk av 4 x 2 timer. Tidsbruken kan reduseres om dere velger å redusere observasjon fra 3 samtaler til 1, eller ved å droppe enten intervju eller observasjon i oppgaven.

Forarbeid:         45 min (aktivitet A–C)

Intervju:             45 min (aktivitet D)

Observasjon:    90 min (aktivitet E)

Etterarbeid:       90 min (aktivitet F)

Fase 4:             90 min (aktivitet G + H)

 

Oppgavetekst for elevene:

Hvordan foregår salg i en butikk?

I denne oppgaven skal dere jobbe to og to sammen. Når dere har gjort oppgaven, skal dere presentere resultatene for klassen, slik at vi kan sammenligne resultatene fra forskjellige butikker.

Dette skal dere gjøre:

Velg en butikk dere vil jobbe med. Det kan være lurt å avtale med butikken på forhånd, siden dere skal gjøre flere ting der.

 1. Den første delen av oppgaven er å intervjue en selger i butikken. Da må dere først forberede dere! Målet med intervjuet er å finne ut hvordan selgerne i butikken bruker de fire fasene i salgssamtalen når de jobber. 
 2. Den neste delen er å observere hvordan selgerne i butikken jobber. Dere skal observere minst tre salgssamtaler. Bruk det vedlagte observasjonsskjemaet – det er et poeng at alle bruker det samme, slik at vi kan sammenligne resultatene.
 3. Så skal dere lage en presentasjon i PowerPoint og presentere resultatene deres for klassen.

Salg i butikk – observasjonsskjema 

Egenvurderingsskjema aktivitet 3 

Relatert innhold

Dekkes delvis av

Praktisk stoff for