Fagstoff

Aktiviteter i klasserommet

Publisert: 13.12.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Ungdom som planlegger. Foto.

Oppgavene under er tenkt som felles praksisorienterte aktiviteter i klassen. Vi kaller dem aktiviteter for å vise at aktiviteten i klassen er lærerstyrt – i motsetning til en oppgavesamling elevene skal jobbe med på egen hånd.

 

Konkretisering av mål:

  • kjenne de fire fasene i en salgssamtale
  • kjenne til åpne og lukkede spørsmål og kunne lage slike spørsmål selv
  • kunne bruke kunnskapen om de fire fasene og om åpne/lukkede spørsmål til å stille relevante spørsmål i en salgssamtale
  • kunne sette seg i kundens posisjon og forstå hvilke behov kunden ønsker å få tilfredstilt

Innledning til læreren:

Aktivitetene er beskrevet så konkret som mulig, slik at du kan velge å bruke dem som de er. De kan forhåpentlig også fungere som inspirasjon og hjelp slik at du kan lage egne aktiviteter som passer din klasse og situasjon bedre.

Aktivitet 1  er en strukturert trening i å lage spørsmål knyttet til de ulike fasene i salgssamtalen og gjennomføring av en rollespillaktivitet hvor spørsmålene brukes. Det er knyttet observasjon og egenvurdering til aktiviteten.

Aktivitet 2  er et klassisk opplegg for rollespill, hvor elevene selv forbereder både selgerens og kundens roller. Også her er det med et observasjonsskjema.

Aktivitet 3  handler i sin helhet om hvordan butikker jobber med forbrukerkjøp. Oppgaven er å intervjue selgere i butikker om hvordan de jobber, og deretter observere salgssamtaler i de samme butikkene. Resultatene presenteres for resten av klassen.

Egenvurderingsskjemaet til aktivitet 1 kan med små endringer også brukes i de andre aktivitetene. Her er det selvsagt også mulig å ta i bruk egne metoder og skjema – vårt formål har vært å presentere et sett med verktøy.

 

 

 


 

Relatert innhold