Fagstoff

Vekst og utvikling hos planter

Publisert: 19.12.2012, Oppdatert: 02.08.2017
Spire

Vi er vant til at det spirer og gror rundt oss, men lar vi oss imponere over hvor koordinert det hele er? Hva skjer når et frø spirer, og hva er det som styrer veksten? Hvorfor vokser røttene nedover og skuddet oppover? På disse sidene skal vi se nærmere på hvordan planters vekst og utvikling henger sammen med signaler fra miljøet.

Mitose i rotspissEn rot er alltid i vekst. I en rotspiss finner vi derfor celler i alle stadier av mitosen. 

 

Forblåst trePlantenes vekst gjenspeiler gjerne den vanligste vindretningen. 

Brokkoli knoppBrokkoliskudd med aktivt meristem langs kantene. 

Planter med repeterende enheter (moduler) - dillDen store skjermen (blomsterstanden) hos dill består av mange småskjermer (moduler).

Vekst og utvikling – hva er det?

Vekst er en økning i biomasse eller størrelse. Celledelinger (mitose) etterfulgt av organelldannelse bidrar til vekst. Modne enkeltceller kan også vokse ved at celleveggene "løsner i fisken" slik at de kan ta opp mer vann. Differensiering skjer når celler spesialiseres til ulike oppgaver. Sammen med vekst fører differensiering til dannelse av vevstyper med ulike oppgaver knyttet til for eksempel transport og fotosyntese. Summen av vekst og differensiering er utvikling.

Hva trenger en plante for å vokse?

En plante trenger vann, lys og karbondioksid for å drive fotosyntese. I tillegg trenger den en rekke mineralnæringsstoffer som tas opp som ioner fra jorda. Noen av disse grunnstoffene trengs i relativt store mengder (makronæringsstoffer), for eksempel nitrogen, fosfor og kalsium. Andre næringsstoffer som jern og sink, trengs i mindre mengder (mikronæringsstoffer). Stoffene inngår for eksempel i proteiner, nukleinsyrer og klorofyll. De kan også være viktige for enzymers funksjon, osmoseregulering eller som signalmolekyler.

Faktorer som påvirker vekst og utvikling

Planters vekst og utvikling påvirkes både av ytre og indre stimuli.Faktorer som påvirker vekst og utvikling Ytre stimuli kan være fysiske eller biologiske. Eksempler på ytre fysisk stimuli er temperatur, lys, vind og tilgang på vann. Eksempler på ytre biologisk stimuli er planteetere og parasitter. Indre stimuli kan være genetisk kontroll eller hormonaktivitet. Sistnevnte er ofte et resultat av de nevnte ytre påvirkningene.

Meristemer

Celledelinger hos planter skjer i meristemer, som er vekstpunkter med aktiv celledeling hvor planteceller differensieres (spesialiseres) til ulike oppgaver. Hos moser og karsporeplanter skjer celledelingen i en enkeltcelle som er plassert i enden av skuddet. Frøplantene har delingsvev, det vil si hele områder som driver med aktive celledelinger. I fortsettelsen skal vi konsentrere oss om frøplantene.

Skuddmeristemer tar seg av skuddveksten, og rotmeristemer tar seg av rotveksten. Vekst i lengderetningen kalles primærvekst. Vedplanter har meristemer som også gir sekundærvekst, altså en økning i bredde. Skudd- og rotmeristemer hos et frøembryo og blad- og blomsterknopper hos en voksen plante er eksempler på meristemer i dvale.

Modularitet og åpen vekst

Planter består av repeterende enheter – de er modulære organismer. Antall moduler en plante ender opp med, for eksempel antall skuddsystem eller blomsterskudd, kan være avhengig av miljøforholdene. Blad, rot og stengel er organer som vokser og dannes kontinuerlig (åpen vekst). En plante blir aldri ferdig med å vokse. Dette står i kontrast til de fleste dyr, som vokser jevnt og når en begrenset størrelse (lukket vekst).

Oppgaver

Aktuelt stoff

Generelt

Relatert innhold

Faglig