Fagstoff

Kabotasjetillatelse

Publisert: 04.01.2013, Oppdatert: 04.03.2017
Transportetikett

Her lærer du om reglene for tredjelandskjøring, eller kabotasje, som vi kaller dette.

Alle som har en fellesskapstillatelse og har fraktet internasjonalt gods i EØS-området, kan utføre kabotasje med samme kjøretøy som ble brukt for den internasjonale transporten inn i området. Et kjøretøy kan utføre maksimalt tre kabotasjeturer etter den internasjonale transporten inn i landet. Kabotasjetransportene må være avsluttet i løpet av sju dager etter at den internasjonale lasten ble levert, og kan ikke begynne før bilen er helt tom for internasjonalt gods. Kabotasje er ikke tillatt på permanent basis.

Et kjøretøy kan utføre maksimalt tre kabotasjeturer etter den internasjonale transporten inn i landetEt kjøretøy kan utføre maksimalt tre kabotasjeturer etter den internasjonale transporten inn i landet.
Fotograf: Erlend Aas
 

Kabotasjetransport kan også være tillatt i land utenfor EØS-området. I så fall framgår dette av bilaterale avtaler mellom Norge og det aktuelle landet.